XM stöder utsatta äldre i Peru

Postat den 1 februari, 2023 klockan 14.08 GMT. Läs mer CSR

I december anordnade XM och den peruanska välgörenhetsorganisationen Nietos Itinerantes bingoverksamhet för behövande seniorer på äldreboendet San Miguel i Lima. Samtidigt skänktes också viktig medicinsk utrustning. Anläggningen drivs i regi av det nationella programmet för familjens välstånd (INABIF).

Högre förväntad livslängd är något som är väl värt att fira, men innebär också nya utmaningar, särskilt för personer med lägre inkomst. Äldreboendet San Miguel erbjuder behövande äldre bland annat boende, mat, medicinsk hjälp, assistans och fritidsaktiviteter. För att stödja dem som bor där skänkte vi medicinsk utrustning, såsom första-hjälpen-produkter och användbara hjälpmedel för personer med försämrad rörlighet.

Under bingoverksamheten fick de boende en chans att träffas och helt enkelt ha lite roligt, vilket också är viktigt. När äldre får problem med hälsan har deras värld en tendens att krympa och för missgynnade seniorer är det ofta svårt att bryta ensamheten. Kostnadsfria aktiviteter och evenemang gör sociala relationer mer tillgängliga och för tillbaka glädjen i deras liv.

Många människor upplever en försämrad livskvalitet när de blir äldre – men så behöver det inte vara. Vi är stolta över att arbeta med välgörenhetsorganisationer som Nietos Itinerantes med att hjälpa äldre på olika håll i världen att träffas, hålla sig friska och få den hjälp de behöver.