2023 ඩුබායි Forex Expo වෙත සහාය ලබා දුන්නෙමු

පළ කළ දිනය: 10/11/2023 15:54 GMT. වැඩිදුරටත් කියවන්න XM සමාගමේ පුවත්

සැප් 26 සිට 27 තෙක් World Trade Center හි පැවති 6 වන වාර්ෂික ඩුබායි Forex Expo හි ටයිටේනියම් අනුග්රාහක ලෙස කටයුතු කිරීමට හැකිවීම අපට මහත් ගෞරවයකි.

2023 Forex Expo හරහා වෙළඳ සහ ආයෝජන පද්ධතිවල ෆොරෙක්ස් ආයෝජකයින්, ව්යාපාර හඳුන්වා දෙන්නන් (IBs), මූල්ය ආයතන සහ තැරැව්කරුවන් වෙත සහයෝගයෙන් යුතුව ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට සුවිශේෂී වේදිකාවක් සපයන ලදි.

ජාලකරණය, ආයෝජන පරිසරය මෙන්ම කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉහළම සේවා සපයන්නන් මුණ ගැසීමට ද එය හොඳම වේදිකාවක් විය. සමස්තයක් වශයෙන් රටවල් 35කට අධික ප්රමාණයකින් 12,000කට අධික සහභාගීවූවන් පිරිසක් සහ 130කට අධික මූල්ය වෘත්තිකයින් පිරිසක් කර්මාන්තයේ නවතම ප්රවණතා ඉගෙනීමට, ඒවා සමග සම්බන්ධ වීමට සහ ඒ සමගින් යාවත්කාලීන වීමට එක්විය.