40 คน อิ่มสุขด้วยมื้ออันแสนอบอุ่นในสิงคโปร์

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2023 เวลา 9:32 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา XM ได้บริจาคเงินให้กับองค์กร Free Food For All (FFFA) เพื่อสนับสนุนโครงการพิเศษซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่ย่าน Bedok ในประเทศสิงคโปร์

“มื้อดินเนอร์ร่วมกัน 40 ที่” เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพของ FFFA โดยมีความตั้งใจที่จะนำผู้ด้อยโอกาส 40 คน มาร่วมรับประทานอาหารอุ่นใจ ภารกิจนี้จะช่วยต่อสู้กับการเป็นคนชายขอบ ส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชนและการไม่แบ่งแยกทางสังคม

บุคคล 40 คน ได้รับการคัดเลือกจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย คนไร้บ้าน ชุมชนผู้พิการ แรงงานข้ามชาติที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในย่าน Bedok และอยู่ภายใต้ความเครียดทางเศรษฐกิจ พวกเขาจะได้รับประทานอาหารมื้อค่ำ พร้อมโอกาสได้พบปะสังสรรค์และสร้างสายสัมพันธ์ที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้

“มื้อดินเนอร์ร่วมกัน 40 ที่” เป็นโครงการที่มีค่านิยมเดียวกับเราในฐานะบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งภายในอุตสาหกรรมของตนเองและในชุมชนที่เราให้บริการ

วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้ คือ

  • การดูแลให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอิ่มอกอิ่มใจ
  • การส่งเสริมความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในชุมชนและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกมองข้าม
  • การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้ด้อยโอกาสต้องเผชิญและความสำคัญของการจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางสังคม
  • การยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ด้อยโอกาส

การบริจาคให้กับองค์กร FFFA ในครั้งนี้ ช่วยย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

โครงการ “มื้อดินเนอร์ร่วมกัน 40 ที่” ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสด้วยการจัดสรรทรัพยากรและความพยายามดำเนินโครงการที่มีคุณค่าเช่นนี้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ สามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น

หากท่านต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคให้กับ Free Food For All ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ขององค์กรได้ ที่นี่