ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

ถูกโพสบน 31 มีนาคม 2021 เวลา 9:58 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันอีสเตอร์ของนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์ธอดอกซ์ตรงกับช่วงเดือนเมษายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 01-30 เมษายน 2021

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/04 02/04 05/04 06/04
COFFE-MAY21 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
COCOA-MAY21 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
CORN-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
COTTO-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SBEAN-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SUGAR-MAY21 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
WHEAT-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
HGCOP-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
BRENT-JUN21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OIL-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OILMn-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GSOIL-APR21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
NGAS-MAY21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GOLD เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SILVER เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PALL-JUN21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PLAT-JUL21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
AUS200Cash ปิดที่เวลา 15:55 ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50-JUN21 เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40-APR21 เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
GER30Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
GER30-JUN21 เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
HK50Cash เวลาปกติ ปิด ปิด ปิด
IT40Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
JP225Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225-JUN21 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
NETH25Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SPAIN35Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN21 เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100Cash เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100-JUN21 เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
USDX-JUN21 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 18:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500-JUN21 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100-JUN21 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30-JUN21 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:10 เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นออสเตรีย เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเบลเยียม เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นฝรั่งเศส เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นอิตาลี เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นดัตช์ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิด ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นโปรตุเกส เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสเปน เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน ปิดที่เวลา 13:50 ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิสเซอร์แลนด์ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหราชอาณาจักร เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 30/04 03/05
หุ้นสวีเดน ปิดที่เวลา 13:50 เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3