ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

ถูกโพสเมื่อ 31 มีนาคม 2022 เวลา 1:02 pm GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร


เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากวันอีสเตอร์ของออร์ทอด็อกซ์และคาทอลิกรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ ตรงกับช่วงเดือนเมษายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 05-25 เมษายน 2022

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 05/04 06/04
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 13/04 14/04 15/04 18/04 19/04
COFFE-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
CORN-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
COTTO-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
COCOA-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
SUGAR-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
WHEAT-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
WHEAT-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
HGCOP-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
HGCOP-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SBEAN-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OIL-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OILMn-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
BRENT-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GSOIL-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
NGAS-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
AUS200Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:55 ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40-MAY22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
GER40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
GER40-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
HK50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
IT40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
JP225Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
NETH25Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SPAIN35Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
US500Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US500-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US100Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US100-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US30Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US30-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
USDX-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GOLD เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PALL-JUN22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PLAT-JUL22 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SILVER เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นออสเตรีย เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเบลเยียม เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นฝรั่งเศส เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นอิตาลี เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นดัตช์ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิดที่เวลา 13:55 ปิด ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นโปรตุเกส เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสเปน เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิส เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน เวลาปกติ ปิดที่เวลา 13:50 ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหราชอาณาจักร เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 22/04 25/04 26/04
AUS200Cash เวลาปกติ เปิดที่เวลา 10:15 เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3