ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงของออสเตรเลีย

ถูกโพสบน 4 ตุลาคม 2019 เวลา 8:43 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง ตามฤดูกาลในออสเตรเลีย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 7 ถึง 25 ตุลาคม 2019

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร จันทร์ อังคาร – พฤหัสบดี ศุกร์ ระยะเวลา
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 25 ตุลาคม
หุ้นออสเตรเลีย 02:15-07:55 02:15-07:55 02:15-07:55 ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 25 ตุลาคม

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3