ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

ถูกโพสบน 29 กันยายน 2020 เวลา 11:55 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ประกาศ

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2020

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/10 02/10 05/10
HK50Cash ปิด ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3

ตราสาร 26/10 27/10
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 28/10 29/10
GRE20Cash ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2