post-image

XM ช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นหญิงที่ยูกันดา

ถูกโพสบน 22 กรกฎาคม 2020 เวลา 8:12 am GMT

ในเดือนกรกฎาคม 2020 XM ได้เริ่มให้การช่วยเหลือแบบเป็นรายปีและร่วมมือกับ Go with the Flow ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลที่มีพันธกิจในการจัดการปัญหาด้านสุขอนามัยและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในยูกันดา โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติตามที่พวกเขาสมควรได้รับ ในแต่ละเดือนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Monde ในแถบชานเมืองของยูกันดา เด็กวัยรุ่นหญิงมีความจำเป็นต้องขาดเรียนในบางวันเนื่องจากพวกเขาไม่มีผ้าอนามัย พวกเขาต้องใช้เศษผ้าหรือใบไม้ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างมาก ไม่สะดวกสบาย และทำให้พวกเขารู้สึกอับอายจนไม่สามารถเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้ เนื่องจากความสัมพันธ์อันยาวนานกับเพื่อนๆ ของเราในยูกันดาและความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน เราจึงได้ยื่นมือช่วยเหลือ Go with the Flow ด้วยการมอบกางเกงชั้นในและผ้าอนามัยให้กับเด็กวัยรุ่นหญิงกว่า 500 คน ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า [..]

post-image

XM บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับ Maison Chance Foundation เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ

ถูกโพสบน 3 กรกฎาคม 2020 เวลา 9:56 am GMT

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นอีกครั้งด้วยการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิ Maison Chance ในเวียดนาม นับตั้งแต่เริ่มต้น กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมของบริษัทเราได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่สุขภาพ การศึกษา และอนาคตของพวกเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย ครั้งนี้ก็เช่นกัน เราคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักและได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิ Maison Chance ในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความปลอดภัยและช่วยเหลือเด็กผู้มีความผิดปกติทางด้านร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่มูลนิธิแห่งนี้ได้เป็นพื้นที่พักพิงของเด็กไร้บ้าน เด็กกำพร้า และเยาวชนผู้มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย รวมถึงเป็นเสมือนครอบครัวที่คอยส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านี้ออกกำลังกายและเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การศึกษาก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมนี้ XM จึงได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับ Maison Chance เพื่อให้เด็กๆ ได้นำไปใช้ในการฝึกว่ายน้ำที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย [..]

post-image

XM บริจาคเงินให้โรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ถูกโพสบน 12 มิถุนายน 2020 เวลา 7:50 am GMT

XM ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรในแนวหน้าที่ต้องเผชิญกับโอกาสในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ทุกวัน นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ XM ได้ริเริ่มที่จะทำกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยการบริจาคเงินให้กับสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ตัวเลขของผู้ป่วยทั่วโลกมีมากกว่า 7 ล้านรายแล้วในตอนนี้ ความพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป การบริจาคเงินครั้งล่าสุดของ XM ที่ได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำลังระดมเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรของพวกเขา จึงถือเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้าซึ่งกำลังทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นกับการดูแลรักษาชีวิตของผู้ป่วย [..]

post-image

XM บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ GMA Kapuso เพื่อรับมือกับ COVID-19

ถูกโพสบน 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 9:51 am GMT

ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ ในวันที่ 7 พฤษภาคม XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ GMA Kapuso ในฟิลิปปินส์เพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับไวรัส COVID-19 ในฟิลิปปินส์ ทั่วโลกกำลังหาวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงใช้มาตรการปกป้องสุขภาพของผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับเชื้อโรคร้ายนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ก็กำลังพยายามในสิ่งเหล่านี้เช่นกัน มูลนิธิ GMA Kapuso กำลังระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ โดยในตอนนี้พวกเขาได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลไปแล้วกว่า 7 แห่ง เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายของ GMA Kapuso ที่เน้นไปที่การช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในแนวหน้า XM จึงได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งนี้เมื่อวันที่ 7 [..]

post-image

XM บริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับ Covid-19

ถูกโพสบน 27 เมษายน 2020 เวลา 5:00 am GMT

XM ยังคงเดินหน้าบริจาคเงินเพื่อช่วยสนับสนุนการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา XM ทำตามความตั้งใจขององค์กรในการยื่นมือช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ XM ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือของเวียดนาม Saigon Children’s Charity ได้ไม่นาน XM ก็ได้บริจาคเงินให้กับที่อื่นด้วยเช่นกัน โดยในครั้งนี้ XM ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ทำงานอยู่ในแนวหน้าและโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตผู้คน ในวันที่ 6 เมษายน ภายใต้ความร่วมมือกับ Hipwee ในอินโดนีเซีย XM ได้บริจาคเงินให้กับการระดมทุนเพื่อการกุศลทางออนไลน์ PelukJauh ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั่วทั้งอินโดนีเซีย และในวันที่ 9 เมษายน XM [..]

post-image

XM ได้บริจาคเงินให้กับกองทุนช่วยเหลือ Covid-19 ของ Saigonchildren

ถูกโพสบน 21 เมษายน 2020 เวลา 9:42 am GMT

นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา XM ได้ช่วยสนับสนุนการบรรเทาความกดดันที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามีต่อชีวิตของมนุษยชาติ ด้วยความพยายามที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมที่กำลังพบกับความทุกข์ยาก เมื่อวันที่ 15 เมษายน XM ได้บริจาคเงินไปยังกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับ Covid-19 ของ Saigon Children’s Charity CIO (Saigonchildren) ซึ่งเป็นมูลนิธิในเวียดนามที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเวียดนาม ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกมีมากกว่า 2 ล้านคนแล้ว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดีวกันและการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทำให้ผู้คนรวมเป็นหนึ่งเดียว สุขภาพของเด็กๆ มีความเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคร้ายนี้ได้เหมือนกันกับผู้ใหญ่ เมื่อกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ XM ได้เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตราย เราเชื่อมั่นว่าการบริจาคเงินของเราไปยัง Saigonchildren [..]

post-image

XM บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital เพื่อสู้กับ Covid-19

ถูกโพสบน 31 มีนาคม 2020 เวลา 11:37 am GMT

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม XM ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital ในไซปรัสเพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส Covid-19 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้ทำให้โรงพยาบาลและคลิกนิกจำนวนมากทั่วโลกประสบปัญหาอย่างหนัก และไซปรัสก็ไม่รอดพ้นจากการระบาดในครั้งนี้เช่นกัน โรงพยาบาล Famagusta General Hospital ที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนากำลังประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนกับการต้องรองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสมรณะนี้ที่กำลังมีจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การที่ XM บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล Famagusta General Hospital ในครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะช่วยบรรเทาความขาดแคลนในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก ในขณะที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กำลังต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้คนอยู่นั้น พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 เราเชื่อมั่นว่าถ้าหากเราร่วมมือกันและคอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้คนที่กำลังช่วยเหลือเรา เราก็ยังคงมีความหวังในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสมรณะนี้ [..]

post-image

XM ได้บริจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ในการรับมือกับ COVID-19

ถูกโพสบน 20 มีนาคม 2020 เวลา 11:10 am GMT

ด้วยความพยายามที่จะช่วยสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดระดับโลกจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) XM จึงได้บริจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในเดือนธันวาคมได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยตัวเลขจากการรายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม แสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้กว่า 200,000 คนแล้วในกว่า 160 ประเทศ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ในขณะที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาและทดสอบวัคซีนสำหรับ COVID-19 โลกทั้งใบได้แสดงออกถึงความสามัคคีและพยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังความสามารถ เพื่อที่จะให้บุคคล สถาบัน และองค์กรต่างๆ ได้ร่วมมือกันและมีส่วนร่วมกับการรับมือ COVID-19 องค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและมูลนิธิ Swiss Philanthropy Foundation [..]

post-image

XM ได้บริจาคสิ่งของให้กับ MAPFRE Panamerican University Community Center

ถูกโพสบน 11 มีนาคม 2020 เวลา 11:36 am GMT

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมของปีนี้ XM ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นอีกครั้งที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ โดยในครั้งนี้ XM ได้ทำการบริจาคสิ่งของให้กับ MAPFRE Panamerican University Community Center กิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิ MAPFRE ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, สุขภาพ และความรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมถือเป็นหัวใจหลักของการบริจาคเพื่อการกุศลของ XM ทั้งหมด เป้าหมายของเราคือการมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนความพยายามของ MAPFRE Panamerican University Community Center ในช่วงการจัดกิจกรรมนี้ ทีมงานตัวแทนของ [..]

post-image

XM ร่วมมือกับ Aldeas Infantiles เพื่อความสุขของเด็กๆ

ถูกโพสบน 31 มกราคม 2020 เวลา 8:30 am GMT

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2019 XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งล่าสุดขึ้นที่เมืองหลวงของประเทศเปรู เมืองลิมา โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นที่มีชื่อว่า Aldeas Infantiles SOS เริ่มต้นด้วยการริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของเด็กๆ, การศึกษา และสิทธิมนุษยชนเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก สมาชิกจากทีมงานลาตินอเมริกาของเราได้ใช้เวลาหนึ่งวันที่ Aldeas Infantiles SOS เพื่อบริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ขององค์กรแห่งนี้ สมาชิกจากทีมงานของเรา 9 คน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของเยาวชนเหมือนกับที่ Aldeas Infantiles SOS กำลังพยายามทำอยู่ ได้บริจาควัตถุดิบอาหารที่ไม่เน่าเสียได้ง่ายให้กับองค์กรแห่งนี้ในนามของ XM เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนของเด็กผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา