post-image

กิจกรรมเพื่อการกุศลของ XM ที่เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์

ถูกโพสบน 2 ตุลาคม 2018 เวลา 7:12 am GMT

ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ XM ได้เริ่มต้นกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีส่วนช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกับ KAISAKA ซึ่งเป็นโปรแกรมฟื้นฟูสำหรับผู้พิการโดยใช้ชุมชนเมื่อวันที่ 21 กันยายน XM ได้เดินทางไปที่ชุมชนเมืองมาคาติในพื้นที่เมโทรมะนิลาของฟิลิปปินส์ เพื่อบริจาคเงินให้กับผู้พิการในท้องถิ่นและครอบครัวของพวกเขา วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของ XM คือ การยืนหยัดช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและมีส่วนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของพวกเขาภายใต้การรู้จักความรับผิดชอบ กิจกรรมการกุศลครั้งล่าสุดที่เมืองมาคาตินี้ได้สะท้อนถึงภารกิจในการมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากจากความพิการและทำให้ชีวิตในอนาคตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในช่วงการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัทของเราได้เดินทางไปพบกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อทำการบริจาคอาหารและอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในโรงเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ เช่น รถเข็น ให้กับเด็กๆ กว่า 60 คนที่ประสบปัญหาจากความพิการ วิสัยทัศน์ของ XM [..]

post-image

การบริจาคเพื่อการกุศลของ XM หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอก

ถูกโพสบน 7 กันยายน 2018 เวลา 12:40 pm GMT

การช่วยเหลือบุคคลและสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ XM ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม – ซึ่งมาพร้อมกับการอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง เกาะลอมบอกในอินโดนีเซีย ซึ่งพึ่งประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แม็กนิจูด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2018 ต้องประสบภัยทางธรรมชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก การเข้าช่วยเหลือของ XM เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความกังวลของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกิดขึ้นภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกับ ACT (Fast Action Response) ซึ่งเป็นมูลนิธิในประเทศอินโดนีเซียที่ทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญในหลากหลายพื้นที่ เนื่องจากผู้คนในท้องถิ่นจำนวนหลายร้อยคนได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ และยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคน เกาะลอมบอกจึงเต็มไปด้วยความเสียหายและความเจ็บปวดจากเหตุการภัยพิบัติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ ตัวแทนจาก [..]

post-image

กิจกรรมการกุศลของ XM เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส

ถูกโพสบน 11 เมษายน 2018 เวลา 7:03 am GMT

เมื่อวันที่ 3 เมษายน XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการที่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ XM คือการสร้างความแตกต่างในด้านบวกให้กับชีวิตของผู้คน กิจกรรมทางด้านมนุษยธรรมของ XM จึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้จึงได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 3 เมษายน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ นี่ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่ XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ ของเรา และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่แออัด XM ได้อาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือมูลนิธิของไทย ในช่วงงานการกุศลนี้ XM ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม [..]

post-image

ปลูกต้นไม้เพื่ออนาคต – XM กับภารกิจที่อินโดนีเซีย

ถูกโพสบน 20 มีนาคม 2018 เวลา 8:21 am GMT

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา XM ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำความคิดริเริ่มจากกิจกรรม CSR มาทำให้เกิดผล ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งล่าสุดของ XM ได้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการปกป้องทางธรรมชาติอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของโลก ธรรมชาติและระบบนิเวศมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของเรา ที่ XM นอกจากเราจะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้แล้ว เรายังทำกิจกรรมเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ เมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ XM ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนที่อินโดนีเซียในเมืองมารันดา ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่จาการ์ตาเหนือ โดยที่ XM ได้บริจาคเมล็ดพันธุ์พืชป่าชายเลนกว่า 1,000 ต้นให้กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่มารันดา ในปัจจุบัน 80% ของป่าชายเลนในอินโดนีเซียได้เกิดการทรุดโทรมอย่างหนัก ซึ่งจากในมุมมองทางด้านสภาวะแวดล้อม [..]

post-image

กิจกรรมเพื่อการกุศลสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก ๆ จาก XM

ถูกโพสบน 20 มีนาคม 2018 เวลา 8:20 am GMT

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมของปีนี้ XM ยังคงเชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ๆ ได้ กิจกรรม CSR ของ XM ประกอบไปด้วยกิจกรรมในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำ: การเสริมสร้างความสุขสำหรับเด็ก ๆ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของเราซึ่งก็คือ การช่วยเหลือเด็กยากไร้, การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก, และการมีส่วนช่วยเหลือสังคมในการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความผิดปกติทางด้านสุขภาพและสังคม กิจกรรมเพื่อการกุศลดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้ความเชื่อขององค์กรของเราคือ การมีส่วนช่วยเหลือทางสังคมจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับสังคมโดยรวม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม XM จึงได้ให้การสนับสนุนคอนเสิร์ต Our [..]

post-image

XM ได้เข้าร่วมในโครงการช่วยเหลือเด็กของ ActionAid

ถูกโพสบน 17 ตุลาคม 2017 เวลา 8:50 am GMT

เมื่อไม่นานมานี้ XM ได้สร้างความร่วมมือกับ ActionAid ในโครงการช่วยเหลือเด็กในระดับสากล เพื่อช่วยพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตของเด็กทั่วโลก การช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรของเราที่มีต่อสังคม สำหรับ XM และ ActionAid การมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลและสังคม ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา, การดูแลด้านสุขภาพ และมาตรฐานคุณภาพชีวิตเหมือนกับผู้อื่นในกลุ่มสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ภายใต้กรอบความร่วมมือของเรากับ ActionAid XM ขอมอบทุนสนับสนุนให้แก่เด็ก ๆ 40 คน ในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการที่เราได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงในครั้งนี้ เรามีความความตั้งใจคือ การเริ่มต้นสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็ก 15 คนจากเซียร์ราลีโอน, 15 คนจากแซมเบีย [..]

post-image

XM ได้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลขึ้นที่เมืองยะโฮร์บาห์รู

ถูกโพสบน 17 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:55 am GMT

พวกเรามีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับภารกิจเพื่อการกุศลครั้งล่าสุดของ XM ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา XM ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่ประสบภัยพิบัติ หรือประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค หลังจากที่ได้เริ่มต้นภารกิจเพื่อการกุศลที่ประเทศยูกันดาเมื่อไม่นานมานี้ ทีมงานของ XM ได้เริ่มต้นภารกิจครั้งล่าสุดที่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดของเทศกาลถือศีลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในเมืองยะโฮร์บาห์รู ด้วยอาหาร ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เรารู้สึกว่านี่คือภารกิจของเราที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและไม่สามารถเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาของพวกเขา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับชาวมุสลิม กิจกรรมเพื่อการกุศลนี้มีความหมายสำหรับเรามาก: เราสามารถช่วยเหลือผู้คน เชื่อมโยงผู้คน เข้าหากัน และเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายของเราที่วางไว้ [..]

post-image

กิจกรรมการกุศลของ XM ที่ยูกันดา

ถูกโพสบน 29 มิถุนายน 2017 เวลา 7:27 am GMT

งานด้านมนุษยธรรมของ XM ยังคงดำเนินต่อไปด้วยภารกิจต่อไปของเราที่ประเทศยูกันดา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า Saint Antonios of Monde Orphanage ที่อยู่ในจังหวัดโวบูเลนซิ การช่วยกันทำโลกใบนี้ให้สดใสยิ่งขึ้นถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท การศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อคศักยภาพในตัวของเราและยังถือเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจสำหรับทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาในทุกรูปแบบ มีเด็ก ๆ มากกว่า 400 คน ที่ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันที่บ้านเด็กกำพร้าที่อยู่ในการดูแลของ Father Antonios Mutyaba ซึ่งเป็นนักบวชที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา นอกเหนือจากการที่ต้องจัดหาอาหารทั้ง 3 มื้อแล้ว เด็กกำพร้าที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ [..]

post-image

XM ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของร่วมกับมูลนิธิ Slum Kids

ถูกโพสบน 21 มิถุนายน 2017 เวลา 8:14 am GMT

XM ร่วมกับมูลนิธิ Slum Kids จากประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการกุศลขึ้นเพื่อบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2017 ตัวแทนจาก XM ได้เดินทางไปที่มูลนิธิ Slum Kids ที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิ เช่น อาหาร, ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส – ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาความสิ้นหวังของเด็ก ๆ ที่เกิดจากความขัดสนและการถูกทอดทิ้ง มูลนิธิ Slum Kids มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 4 [..]

post-image

ภารกิจที่เนปาล: เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์แล้ว

ถูกโพสบน 15 มิถุนายน 2017 เวลา 9:20 am GMT

XM ร่วมกับมูลนิธิ NGO Rhea ได้วางแผนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ยากภายในประเทศเนปาล เพื่อมอบรองเท้า, เสื้อผ้า และยารักษาโรคให้กับเด็ก ๆ , นักบวช และผู้ที่มีความขาดแคลน หลังจากที่ผ่านพ้นภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนเมษายน 2015 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,000 ราย และมีผู้คนหลายพันคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย ทริปการเดินทางในครั้งนี้ต้องใช้การวางแผนอย่างต่อเนื่องและความกล้าหาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางส่วนใหญ่ที่เดินทางผ่านต้องเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์วิบาก โดยที่รถยนต์ไม่สามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุนใด ๆ ได้ ภารกิจนี้ได้เสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์ และสมาชิกของมูลนิธิ Rhea ซึ่งได้แบกความรับผิดชอบในการเดินทางในเนปาลเพื่อมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย แผนการเดินทาง การเดินทางเริ่มต้นขึ้นในวันที่ [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา