ประกาศ

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤศจิกายน

ถูกโพสบน 31 ตุลาคม 2019 เวลา 8:33 am GMT

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – การสิ้นสุดเวลาออมแสงสำหรับปี 2019

ถูกโพสบน 21 ตุลาคม 2019 เวลา 8:51 am GMT

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดของเวลาออมแสงที่ยุโรปในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 และที่สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2019 และช่วงเวลาการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติสำหรับตราสารบางตัวหลังจากช่วงวันดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงของออสเตรเลีย

ถูกโพสบน 4 ตุลาคม 2019 เวลา 8:43 am GMT

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง ตามฤดูกาลในออสเตรเลีย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 7 ถึง 25 ตุลาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

ถูกโพสบน 27 กันยายน 2019 เวลา 11:18 am GMT

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ: วันหยุดธนาคารเดือนกันยายน

ถูกโพสบน 29 สิงหาคม 2019 เวลา 11:55 am GMT

เราขอแจ้งให้ลูกค้าของเราได้ทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 2 กันยายน 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนสิงหาคม

ถูกโพสบน 30 กรกฎาคม 2019 เวลา 9:50 am GMT

เราขอแจ้งให้ลูกค้าของเราได้ทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเดือนสิงหาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 1 และ 26 สิงหาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

ถูกโพสบน 27 มิถุนายน 2019 เวลา 9:20 am GMT

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันในช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนมิถุนายน

ถูกโพสบน 4 มิถุนายน 2019 เวลา 7:53 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากในเดือนมิถุนายนมีวันหยุดราชการหลายครั้ง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 21 มิถุนายน 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ: วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

ถูกโพสบน 30 เมษายน 2019 เวลา 8:28 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดราชการหลายครั้ง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 30 พฤษภาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

ถูกโพสบน 3 เมษายน 2019 เวลา 12:53 pm GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเทศกาลเช็งเม้ง, เทศกาลอีสเตอร์ของคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ และวันแอนแซกตรงกับช่วงเดือนเมษายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา