ประกาศ

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนมิถุนายน

ถูกโพสบน 4 มิถุนายน 2019 เวลา 7:53 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากในเดือนมิถุนายนมีวันหยุดราชการหลายครั้ง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 6 ถึง 21 มิถุนายน 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ: วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

ถูกโพสบน 30 เมษายน 2019 เวลา 8:28 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดราชการหลายครั้ง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 30 พฤษภาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

ถูกโพสบน 3 เมษายน 2019 เวลา 12:53 pm GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเทศกาลเช็งเม้ง, เทศกาลอีสเตอร์ของคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ และวันแอนแซกตรงกับช่วงเดือนเมษายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสง 2019

ถูกโพสบน 7 มีนาคม 2019 เวลา 10:51 am GMT

เราขอเรียนให้ลูกค้าของเราได้ทราบว่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลากหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 10 ถึง 29 มีนาคม และช่วงเวลาการซื้อขายจะเป็นปกติหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถดูตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ที่ตารางด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนมีนาคม

ถูกโพสบน 5 มีนาคม 2019 เวลา 8:24 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันจันทร์สะอาดตรงกับช่วงเดือนมีนาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสาร 2 ชนิด ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 11 มีนาคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์

ถูกโพสบน 31 มกราคม 2019 เวลา 8:55 am GMT

เราขอเรียนให้ลูกค้าของเราได้ทราบว่า เนื่องจากวันตรุษจีนและวันประธานาธิบดีตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

post-image

ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม

ถูกโพสบน 16 มกราคม 2019 เวลา 9:49 am GMT

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ และวันชาติออสเตรเลียตรงกับช่วงเดือนมกราคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 21 และ 28 มกราคม 2019 ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้: [..]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา