เอกสารข้อมูลสำคัญ

วัตถุประสงค์ของ "เอกสารข้อมูลสำคัญ" (KID): KID จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนตามที่แสดงไว้ในส่วนถัดไป ข้อมูลนี้ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด แต่เป็นข้อมูลที่ต้องมีการแสดงไว้ตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงธรรมชาติ, ความเสี่ยง, ค่าใช้จ่าย, โอกาสในการทำกำไรและขาดทุนของผลิตภัณฑ์ และจะช่วยให้ท่านสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวได้

ผลิตภัณฑ์ - สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) ของ COFFE

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อขายได้ในแบบ "Over The Counter" (OTC)

ผู้สร้าง PRIIP:

 • ชื่อ: Trading Point of Financial Instruments Ltd ( "บริษัท")
 • เว็บไซต์:xm.com
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: +357 25029933
 • ผู้ควบคุมดูแล: Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec")

เอกสารข้อมูลสำคัญนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 01.01.2020

ท่านกำลังจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และอาจยากต่อการทำความเข้าใจ

ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร?

 • ประเภท

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตราสารทางการเงินในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้: CFD ของ commodities

 • วัตถุประสงค์

  ผลิตภัณฑ์นี้สร้างโอกาสและความเสี่ยงแบบมีเลเวอเรจที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น COFFE commodities)
  ผลตอบแทนจะมีความสัมพันธ์กับราคาและความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เลเวอเรจที่นักลงทุนเลือกใช้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงตามระดับของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ (เช่น การเลือกตั้ง, การทำประชามติ เป็นต้น), การประกาศจากธนาคารกลาง, พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมือง และพฤติกรรมของนักลงทุน
  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในการถือครอง

 • มีขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย

  การซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน ผลิตภัณฑ์นี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการเพิ่มผลกำไรและความเสี่ยงกับตราสารทางการเงิน/ตลาด; ใช้เงิน (ทำการซื้อขายด้วยเงิน) ที่สามารถยอมรับการขาดทุนได้; มีการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงและพอร์ตโฟลิโอเพื่อการออม; สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง; และเข้าใจถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น

 • ข้อตกลง

  ผลิตภัณฑ์นี้มีวันหมดอายุที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุได้ที่แท็บปฏิทินบนเว็บไซต์บริษัทของเรา นักลงทุนออนไลน์สามารถเลือกที่จะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ต่อไป โดยทำการเปิดสัญญาใหม่ของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน แต่ด้วยวันหมดอายุที่อยู่ถัดออกไปอีกในอนาคต (ก่อนที่สัญญาปัจจุบันจะหมดอายุลง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติสัญญาใด ๆ ก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะมีการละเมิดข้อตกลง

ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง และฉันจะได้รับอะไรตอบแทน?

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (SRI):

SRI เป็นคู่มือบอกระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น โดยจะแสดงความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนตัวในตลาด เราได้จัดประเภทของผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในระดับ 7 จาก 7 ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงสุด

มันเป็นไปได้ที่ท่านจะขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมด เว้นแต่ว่าท่านจะตั้งจำกัดระดับการขาดทุนที่เกิดจาก (‘Stop Loss’) การลงทุนของท่าน นอกจากนี้อาจเกิดการขาดทุนถ้าหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้ อย่างไรก็ตามท่านอาจได้รับประโยชน์จากนโยบายการปกป้องลูกค้า (ดูที่ส่วนของ "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราไม่สามารถจ่ายเงินให้ท่านได้") นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจต้องเพิ่มเงินลงทุนไปยังเงินลงทุนเริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงโพซิชั่นที่เปิดอยู่ของท่านไม่ให้ถูก stop out

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง

ผลิตภัณฑ์นี้มีสภาพคล่องที่สูงมากและบริษัทไม่ได้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการถือครองโพซิชั่น ไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นซื้อหรือขายก็ตาม ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดโพซิชั่นได้ตลอดเวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสมในช่วงที่ตลาดเปิดอยู่

ผลลัพธ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ

พัฒนาการของตลาดในอนาคตไม่สามารถถูกคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ สถานการณ์จำลองที่ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บางส่วนจากผลตอบแทนครั้งล่าสุดเท่านั้น โดยที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงอาจต่ำกว่านี้

ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตลาดและระยะเวลาการถือครอง CFD ของท่าน สถานการณ์จำลองที่ถูกเน้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตามข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งผลการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นอาจทำให้ท่านขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมดได้ ผลลัพธ์นี้ได้มีการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีส่วนบุคคล

สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์มีดังนี้:

CFD ของ COFFE

ตาราง 1
การลงทุน
€1,000
ระยะเวลาการถือครอง
1 Day
มูลค่าตามสัญญา
€10,000
เลเวอเรจ
10
ระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้
€1,000
มาร์จิ้นที่ถูกใช้ไป
€1,000
ลูกค้ามีการใช้มาร์จิ้นทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขาย

สถานการณ์

ตาราง 2
สถานการณ์ในระยะยาว
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง
บาลานซ์ €1,147.74
ผลตอบแทน + 15%
กำไร / ขาดทุน + €147.74
ปานกลาง
บาลานซ์ €929.43
ผลตอบแทน - 7%
กำไร / ขาดทุน - €70.57
เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้าม
บาลานซ์ €767.06
ผลตอบแทน - 23%
กำไร / ขาดทุน - €232.94
เน้น
บาลานซ์ €727.12
ผลตอบแทน - 27%
กำไร / ขาดทุน - €272.88
สถานการณ์ในระยะสั้น
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง
บาลานซ์ €1,152.76
ผลตอบแทน + 15%
กำไร / ขาดทุน + €152.76
ปานกลาง
บาลานซ์ €947.89
ผลตอบแทน - 5%
กำไร / ขาดทุน - €52.11
เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้าม
บาลานซ์ €755.31
ผลตอบแทน - 24%
กำไร / ขาดทุน - €244.69
เน้น
บาลานซ์ €691.02
ผลตอบแทน - 31%
กำไร / ขาดทุน - €308.98
ผลลัพธ์จากสถานการณ์ด้านบนนี้ได้ถูกคำนวณโดยใช้วิธีการจาก ESMA

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก Trading Point of Financial Instruments Ltd ไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้?

เงินของลูกค้าทุกท่านที่อยู่กับบริษัทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหากจากเงินทุนของบริษัท และอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเครดิตที่มีชื่อเสียงในยุโรป ในแต่ละวันบริษัทจะทำการตรวจสอบยอดเงินภายในและภายนอกตามข้อบังคับของ CySEC และกฎของ MiFID II เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพออยู่ในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมเงินทุนทั้งหมดของลูกค้า

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้ ลูกค้าสามารถติดต่อกองทุนเงินชดเชยสำหรับนักลงทุน ("ICF") ซึ่ง ICF เป็นกองทุนตามกฎหมายของไซปรัสแหล่งสุดท้ายสำหรับลูกค้าของ Cyprus Investment Firms ("CIFs") นั่นหมายความว่า ICF สามารถจ่ายเงินชดเชยได้สูงสุด €20,000 ต่อลูกค้าหนึ่งท่านที่ตรงหลักเกณฑ์ ซึ่งเงินชดเชยจริงที่ถูกจ่ายออกมาจาก ICF จะขึ้นอยู่กับการเคลมของท่าน ICF เป็นองค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาภายใต้ Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 ซึ่งบริษัทได้เป็นสมาชิก และได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย CySEC (ใบอนุญาตเลขที่: 120/10)

ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง?

ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงประเภทของหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เงินสดและฟิวเจอร์ส ค่าใช้จ่ายในการเข้าหรือออกหนึ่งครั้ง
ค่าคอมมิชชั่น ไม่ปรากฎ
สเปรด ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขายเรียกว่าสเปรด ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่ท่านเปิดและปิดการซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับสเปรดสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท
เงินสดเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการถือครองในแต่ละวัน (สว๊อป) ไม่ปรากฎ

ฉันควรถือครองนานเท่าใด และฉันสามารถนำเงินออกมาก่อนได้หรือไม่?

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFD มีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่เป็นประจำ ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดโพซิชั่นได้ทุกเวลาที่ลูกค้าเชื่อว่าเหมาะสม ซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงที่ตลาดยังคงเปิดอยู่ บริษัทไม่มีคำแนะนำสำหรับระยะเวลาการถือครองโพซิชั่น ไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นซื้อหรือขายก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกที่จะตั้ง ‘Stop Loss’ หรือ ‘Take Profit’ สำหรับโพซิชั่นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวในระดับที่มีนัยสำคัญได้

ลูกค้าสามารถถอนเงินออกมาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ถ้าหากไม่มีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ภายในบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ายังคงมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ ลูกค้าสามารถถอนเงินส่วนที่เหลือจากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะระบุเป็น ‘ฟรีมาร์จิ้น’ คำขอถอนเงินทั้งหมดสามารถถูกสร้างได้จากส่วนของ ‘พื้นที่สำหรับสมาชิก’ บนเว็บไซต์ของบริษัท

ฉันสามารถส่งคำร้องเรียนได้อย่างไร?

 • ขั้นตอนสำหรับการส่งคำร้องเรียน: ลูกค้าที่ต้องการส่งคำร้องเรียนจะต้องใช้รูปแบบของแบบฟอร์มส่งคำร้องเรียน และส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่อีเมลด้านล่างนี้พร้อมกับข้อมูลประกอบ
 • ที่อยู่อีเมล: complaints@xm.com

ท่านสามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องเรียนได้ที่ "พื้นที่สำหรับสมาชิก" บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

มีข้อบังคับทางกฎหมายที่บริษัทจะต้องมีเอกสารและนโยบายดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้า:

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา