XM บริจาคให้กับมูลนิธิสำหรับเยาวชน OrphanCare

ถูกโพสบน 22 ธันวาคม 2020 เวลา 8:35 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

เด็กทุกคนควรมีโอกาสได้เติบโตมากับครอบครัวที่คอยดูแลช่วยเหลือพวกเขาและมีความปลอดภัย แต่สำหรับเด็กๆ หลายพันคนที่บ้านเด็กกำพร้าและที่ถูกทิ้งทั่วมาเลเซีย พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้

การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา, การได้รับการดูแล และการส่งเสริมทางด้านอารมณ์ทำให้เด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ขาดสิ่งจำเป็นสำหรับการมีพัฒนาการและการเติบโตที่ดี

ด้วยความพยายามที่จะสร้างบ้านที่น่าอยู่สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ OrphanCare ได้ช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตและการรับอุปการะเยาวชนอย่างมืออาชีพทั่วทั้งประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยังมีโปรแกรมในท้องถิ่นที่ช่วยนำพาเด็กๆ กลับบ้านอีกครั้ง

XM ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับสิ่งที่จำเป็น XM จึงได้ทำการบริจาคไปยัง OrphanCare เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้

เรายังคงตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกต่อไปในช่วงที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและจะยื่นมือช่วยเหลือมูลนิธิและริเริ่มกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมขึ้นอีกมากมายในอนาคต

ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OrphanCare และสิ่งสำคัญที่พวกเขาได้ทำให้กับสังคม คลิกที่นี่