XM บริจาคเงินให้กับสมาคมออทิสติกแห่งไซปรัส

ถูกโพสเมื่อ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:01 pm GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ XM ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับแคมเปญเพื่อการกุศลที่มีการขยายตัวไปทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยออทิสติกกว่า 75 ล้านคน

เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน XM ได้ทำการบริจาคเงินให้กับสมาคมออทิสติกแห่งไซปรัสที่มีภารกิจในการสร้างความแตกต่างให้กับเยาวชนที่ป่วยเป็นออทิสติกซึ่งถ้าหากพวกเขาได้รับการช่วยเหลือในช่วงแรกๆ แล้ว พวกเขาจะสามารถมีพัฒนาการทางด้านสังคม, การสื่อสาร และการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก XM ได้ร่วมจุดไฟสีฟ้าขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้าใจและยอมรับผู้ป่วยออทิสติก

จากทุกๆ ก้าวที่เราช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยออทิสติกมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าความเข้าใจและการยอมรับ รวมถึงการช่วยเหลือจากทุกคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนเป็นสิ่งที่ดี มาร่วมกับ XM เพื่อสร้างความแตกต่างด้วยการบริจาคเงิน ที่นี่