การแจ้งเตือนที่สำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนธันวาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2022 เวลา 13:35 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ใน วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2022 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนธันวาคม

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 06/12 07/12
หุ้นฟินแลนด์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +2