มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กยากไร้ในกรุงไคโร

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2023 เวลา 9:52 GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนองค์กร Haya Karima ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในประเทศอียิปต์ โดยการสนับสนุนของเราในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก ๆ ทุกคนในกรุงไคโร ซึ่งรวมถึงเด็กกำพร้าและครอบครัวที่มีปัญหาทางการเงิน

องค์กร Haya Karima มุ่งดำเนินภารกิจในหลากหลายด้าน ทั้งการสร้างและยกระดับโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก การจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น การจ้างนักการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการจัดตั้งการเรียนรู้หนังสือในชั้นเรียน โดยเชื่อว่าการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้

สำหรับเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาส การที่จะได้รับการศึกษามักเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนใฝ่หามาด้วยความยากลำบาก นอกเหนือจากข้อจำกัดทางการเงินแล้ว น้อง ๆ ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่องโหว่ทางการศึกษา และความท้าทายอีกมากมาย ซึ่งอาจส่งผลให้เด็ก ๆ ตกอยู่ในวงจรแห่งความยากจนและจำกัดโอกาสในอนาคต ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยทลายอุปสรรคเหล่านี้ และสร้างอนาคตอันสดใสและเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับทุกคน

องค์กร Haya Karima เป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาชีวิตของผู้คนในเขตเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ด้อยโอกาส ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ขององค์กร หรือบริจาคได้ ที่นี่