ประกาศสำคัญ – สิ้นสุดการใช้เวลาออมแสง

ถูกโพสบน 19 ตุลาคม 2021 เวลา 11:29 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากการใช้เวลาออมแสงในยุโรปจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 และในสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021 ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2021 และจะกลับมาเป็นปกติสำหรับตราสารบางส่วนหลังจากช่วงวันดังกล่าว

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 31/10 01/11-04/11 05/11 08/11
Forex เปิดที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Gold ปิด 00:05-22:55 ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
EURRUB ปิด 09:05-16:55 09:05-16:55 เวลาปกติ
USDRUB ปิด 09:05-16:55 09:05-16:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
ตราสาร จันทร์ อังคาร-พฤหัสบดี ศุกร์ ช่วงเวลา
COCOA-DEC21 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 01-05 พฤศจิกายน
COFFE-DEC21 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 01-05 พฤศจิกายน
CORN-DEC21 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
01-05 พฤศจิกายน
SBEAN-JAN22 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
01-05 พฤศจิกายน
WHEAT-DEC21 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
01-05 พฤศจิกายน
COTTO-DEC21 03:05-20:15 03:05-20:15 03:05-20:15 01-05 พฤศจิกายน
HGCOP-DEC21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
SUGAR-MAR22 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 01-05 พฤศจิกายน
US100-DEC21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
US30-DEC21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
US500-DEC21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
USDX-DEC21 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
JP225-DEC21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
PALL-DEC21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
PLAT-JAN22 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
NGAS-DEC21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
OIL-DEC21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
OILMn-DEC21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
BRENT-JAN22 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
GSOIL-NOV21 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10

04-29 ตุลาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10

01-05 พฤศจิกายน
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:10

ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
HK50Cash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
UK100-DEC21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 01-05 พฤศจิกายน
GER40Cash 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
01-05 พฤศจิกายน
GER40-DEC21 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
01-05 พฤศจิกายน
EU50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
EU50-DEC21 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
FRA40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
FRA40-NOV21 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
SWI20Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
SWI20-DEC21 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน
NETH25Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 01-05 พฤศจิกายน

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2