ประกาศสำคัญ – การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์

ถูกโพสบน 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 9:34 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันประธานาธิบดีตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 17/02 18/02
COFFE-MAY20 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR20 ปิด เวลาปกติ
COTTO-MAY20 ปิด เวลาปกติ
COCOA-MAY20 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAR20 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAY20 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-MAR20 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-MAY20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GER30-MAR20 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100-MAR20 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
US30-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-MAR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-APR20 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2