ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์

ถูกโพสบน 4 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 9:16 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2021

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 11/02 12/02 15/02 16/02
HK50Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 05:55 ปิด ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 15/02 16/02
COFFE-MAY21 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR21 ปิด เวลาปกติ
COTTO-MAY21 ปิด เวลาปกติ
COCOA-MAY21 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAR21 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-MAR21 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAY21 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-MAR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-APR21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2