ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกุมภาพันธ์

ถูกโพสเมื่อ 31 มกราคม 2022 เวลา 2:32 pm GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 01 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2022

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/02 02/02 03/02 04/02
HK50Cash ปิด ปิด ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 21/02 22/02
COFFE-MAY22 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR22 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAY22 ปิด เวลาปกติ
COTTO-MAY22 ปิด เวลาปกติ
COCOA-MAY22 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAR22 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAY22 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-MAR22 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAY22 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-MAR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
NGAS-MAR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
OIL-APR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
OILMn-APR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
JP225-MAR22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-MAR22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-MAR22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-MAR22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-MAR22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GER40-MAR22 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER40Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100-MAR22 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
PALL-MAR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
PLAT-APR22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2