การแจ้งเตือนที่สำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 8:00 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนกุมภาพันธ์

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 20/02 21/02
COFFE-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
CORN-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
CORN-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COTTO-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COCOA-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SBEAN-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SBEAN-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SUGAR-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SUGAR-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
WHEAT-MAY23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
HGCOP-MAY23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
NGAS-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OIL-APR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OILMn-APR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
GER40-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
JP225-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
JP225Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
USDX-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
GOLD ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
SILVER ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PALL-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PLAT-APR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

ตราสาร 27/02 28/02
หุ้นกรีซ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +2