เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ – อีเว้นท์ด้านการกุศลของ XM ในอินโดนีเซีย

ถูกโพสบน 17 ธันวาคม 2019 เวลา 9:38 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

นี่ถือเป็นครั้งที่สามแล้วที่ XM ได้จัดอีเว้นท์เพื่อการกุศลขึ้นในอินโดนีเซียเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายในการช่วยบรรเทาสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของพวกเขา

งานอีเว้นท์นี้ได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองจาการ์ตาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2019 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า Yayasan Sayap Ibu ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวของพวกเขา

สำหรับเด็กๆ นับล้านคนทั่วโลก ชีวิตในวัยเด็กคือทุกสิ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เช่นนั้น XM ได้ร่วมแรงร่วมใจกับ Yayasan Sayap Ibu ในการพยายามช่วยเหลือเด็กๆ ชาวอินโดนีเซียหลายหมื่นคนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของพวกเขา

ภายใต้ความร่วมมือกับ Yayasan Sayap Ibu XM ได้จัดงานอีเว้นท์เพื่อการกุศลขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อทำการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา โดยเราได้มอบสิ่งของขั้นพื้นฐานหลายอย่างให้กับมูลนิธิ ได้แก่ อาหาร สิ่งของเกี่ยวกับสุขอนามัย และอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สำหรับ XM แล้ว งานด้านการกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยังรวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่รับการช่วยเหลือ ตัวแทนจากบริษัทของเราจึงได้ใช้เวลาหนึ่งวันในการพบปะกับเด็กๆ ที่มูลนิธิ Yayasan Sayap Ibu ได้ให้การดูแลอยู่ นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่แสนอบอุ่นและยังเป็นสิ่งที่เราต้องการสร้างให้เกิดขึ้น: การสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเด็กๆ ซึ่งเด็กทุกคนต่างมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอด มีพัฒนาการ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และมีส่วนร่วมในสังคม