เอกสารข้อมูลสำคัญ

เอกสารข้อมูลสำคัญ

วัตถุประสงค์ของ "เอกสารข้อมูลสำคัญ" (KID): KID จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนตามที่แสดงไว้ในส่วนถัดไป ข้อมูลนี้ไม่ใช่เนื้อหาเกี่ยวกับการตลาด แต่เป็นข้อมูลที่ต้องมีการแสดงไว้ตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงธรรมชาติ, ความเสี่ยง, ค่าใช้จ่าย, โอกาสในการทำกำไรและขาดทุนของผลิตภัณฑ์ และจะช่วยให้ท่านสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวได้

ผลิตภัณฑ์ - สัญญาสำหรับส่วนต่าง (CFD) ของ USDMXN.

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อขายได้ในแบบ "Over The Counter" (OTC)

ผู้สร้าง PRIIP:

 • ชื่อ: Trading Point of Financial Instruments Ltd ( "บริษัท")
 • เว็บไซต์: xm.com
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: +357 25029933
 • ผู้ควบคุมดูแล: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส ("CySec")

เอกสารข้อมูลสำคัญนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 03.01.2022

ท่านกำลังจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และอาจยากต่อการทำความเข้าใจ

ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร?

 • ประเภท

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตราสารทางการเงินในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้: CFD ของ currency pairs

 • วัตถุประสงค์

  ผลิตภัณฑ์นี้สร้างโอกาสและความเสี่ยงแบบมีเลเวอเรจที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น USDMXN. currency pairs)
  ผลตอบแทนจะมีความสัมพันธ์กับราคาและความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เลเวอเรจที่นักลงทุนเลือกใช้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงตามระดับของอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ (เช่น การเลือกตั้ง, การทำประชามติ เป็นต้น), การประกาศจากธนาคารกลาง, พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมือง และพฤติกรรมของนักลงทุน
  ท่านสามารถเปิดและปิดโพซิชั่นของผลิตภัณฑ์นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 22:05 GMT ของวันอาทิตย์ ไปจนถึงเวลา 21:50 GMT ของวันศุกร์
  โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำ

  CFD เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเก็งกำไรที่มีการซื้อขายด้วยเลเวอเรจและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกท่าน อีกทั้งโพซิชั่นอาจถูกปิดลงเนื่องจาก margin call/stop out ได้ การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากถึงแม้ว่าคุณจะสามารถรับรู้กำไรจำนวนมากได้ถ้าหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตามที่คุณต้องการ แต่คุณจะพบกับผลขาดทุนจำนวนมากเช่นกันถ้าหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คุณต้องการ การไม่ฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาระดับหลักประกันตามที่กำหนดไว้จะทำให้ CFD ถูกปิดลงโดยอัตโนมัติถ้าหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่คุณต้องการ ซึ่งการปิดโพซิชั่นโดยอัตโนมัตินี้จะเกิดขึ้นเมื่ออิควิตี้คงเหลือในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำตามที่กำหนด

  การซื้อขาย CFD มีระดับความเสี่ยงสูงซึ่งสามารถสร้างผลกำไรและขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ นักลงทุนจึงควรลงทุนด้วยเงินที่สามารถยอมรับการขาดทุนได้เท่านั้นเนื่องจากมันมีความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมด ลูกค้าไม่ควรทำกิจกรรมการซื้อขายใดๆ ถ้าหากยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD

  บริษัททำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินคำสั่งตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น การทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินกับบริษัทจะไม่ได้ถูกดำเนินการอยู่บนพื้นที่การซื้อขายแต่จะถูกดำเนินการโดยบริษัทผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงที่มากกว่าความเสี่ยงจากการดำเนินคำสั่งบนพื้นที่การซื้อขาย ดังนั้นบริษัทอาจจะไม่ดำเนินการกับคำสั่งหรืออาจจะทำการเปลี่ยนแปลงราคาเปิด (ปิด) ของคำสั่งในกรณีที่แพลตฟอร์มซื้อขายหรือฟีดโควตราคาเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค นอกจากนี้บริษัทขอเน้นย้ำว่าภายใต้สภาวะตลาดบางอย่าง การดำเนินคำสั่งของคุณอาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้

  ราคาที่คุณทำการซื้อขายกับเราเป็นราคาที่ถูกแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของเราและราคาเหล่านี้จะถูกคำนวณอ้างอิงตามราคาของตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เป็นบุคคลที่สาม ราคาของตราสารทางการเงินที่มีการซื้อขายจะถูกกำหนดตามความผันผวนของตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โดยที่การตั้งราคา, สเปรด และขนาดของเราจะมีการคำนึงถึงตลาดหรือตลาดสำหรับตราสารตัวที่อ้างอิง

  การซื้อขายทางออนไลน์ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายลดลง ด้วยการทำการซื้อขายทางออนไลน์คุณจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความล่าช้าหรือการตัดขาดของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์, รวมถึงความผิดพลาดและความล่าช้าทางการสื่อสาร โปรดอ้างอิงที่นโยบายข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 • มีขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย

  การซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน ผลิตภัณฑ์นี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการเพิ่มผลกำไรและความเสี่ยงกับตราสารทางการเงิน/ตลาด; ใช้เงิน (ทำการซื้อขายด้วยเงิน) ที่สามารถยอมรับการขาดทุนได้; มีการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงและพอร์ตโฟลิโอเพื่อการออม; สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง; และเข้าใจถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น

 • ข้อตกลง

  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวันครบกำหนดอายุหรือวันสิ้นสุด

ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง และฉันจะได้รับอะไรตอบแทน?

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (SRI):

SRI เป็นคู่มือบอกระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น โดยจะแสดงความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนตัวในตลาด เราได้จัดประเภทของผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในระดับ 7 จาก 7 ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงสุด

มันเป็นไปได้ที่ท่านจะขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมด เว้นแต่ว่าท่านจะตั้งจำกัดระดับการขาดทุนที่เกิดจาก (‘Stop Loss’) การลงทุนของท่าน นอกจากนี้อาจเกิดการขาดทุนถ้าหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้ อย่างไรก็ตามท่านอาจได้รับประโยชน์จากนโยบายการปกป้องลูกค้า (ดูที่ส่วนของ "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราไม่สามารถจ่ายเงินให้ท่านได้") นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจต้องเพิ่มเงินลงทุนไปยังเงินลงทุนเริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงโพซิชั่นที่เปิดอยู่ของท่านไม่ให้ถูก stop out

ในบางสถานการณ์คุณอาจต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกับการขาดทุน (การจ่ายเงินหลักประกัน) ผลการขาดทุนรวมของคุณจะไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของคุณ บริษัทมีความคุ้มครองป้องกันบาลานซ์เป็นลบสำหรับลูกค้าของบริษัท นั่นหมายความว่าลูกค้าจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนกับบริษัท ในกรณีที่บาลานซ์ของบัญชีลูกค้าเกิดติดลบเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่าง เช่น การเกิดแก็ปในตลาด บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในส่วนที่ติดลบนี้และยอดบาลานซ์ในบัญชีของลูกค้าจะกลับมาเป็นศูนย์ (0)

สำหรับลูกค้ารายบุคคล กฎการบังคับปิดโพซิชั่นตามหลักประกันจะถูกนำมาใช้กับบัญชี นั่นหมายความว่าเมื่อมูลค่าของบัญชีของคุณ (ผลกำไรและขาดทุนสุทธิ และหลักประกันที่ฝาก และเงินอื่นๆ) ลดลงต่ำกว่าระดับ 50% ของหลักประกันที่กำหนดไว้ในตอนแรก (ที่ถูกจ่ายเพื่อเปิดโพซิชั่น CFD ทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง) โพซิชั่น CFD ของคุณอย่างน้อยหนึ่งโพซิชั่นจะถูกบังคับปิดลง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง

ผลิตภัณฑ์นี้มีสภาพคล่องที่สูงมากและบริษัทไม่ได้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการถือครองโพซิชั่น ไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นซื้อหรือขายก็ตาม ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดโพซิชั่นได้ตลอดเวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสมในช่วงที่ตลาดเปิดอยู่

ผลลัพธ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ

พัฒนาการของตลาดในอนาคตไม่สามารถถูกคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ สถานการณ์จำลองที่ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บางส่วนจากผลตอบแทนครั้งล่าสุดเท่านั้น โดยที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริงอาจต่ำกว่านี้

ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของตลาดและระยะเวลาการถือครอง CFD ของท่าน สถานการณ์จำลองที่ถูกเน้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตามข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งผลการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นอาจทำให้ท่านขาดทุนเงินลงทุนทั้งหมดได้ ผลลัพธ์นี้ได้มีการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีส่วนบุคคล

สมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์มีดังนี้:

CFD ของ USDMXN.

ตาราง 1
การลงทุน
€1,000
ระยะเวลาการถือครอง
1 Day
มูลค่าตามสัญญา
€20,000
เลเวอเรจ
20
ระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้
€1,000
มาร์จิ้นที่ถูกใช้ไป
€1,000
ลูกค้ามีการใช้มาร์จิ้นทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขาย

สถานการณ์

ตาราง 2
สถานการณ์ในระยะยาว
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง
บาลานซ์ €1,183.36
ผลตอบแทน + 18.33649%
กำไร / ขาดทุน + €183.36
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.8142868
ปานกลาง
บาลานซ์ €965.48
ผลตอบแทน - 3.45205%
กำไร / ขาดทุน - €34.52
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.5895904
เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้าม
บาลานซ์ €807.25
ผลตอบแทน - 19.27479%
กำไร / ขาดทุน - €192.75
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.4264169
เน้น
บาลานซ์ €612.48
ผลตอบแทน - 38.75232%
กำไร / ขาดทุน - €387.52
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.225553
สถานการณ์ในระยะสั้น
เป็นไปในทิศทางที่คาดหวัง
บาลานซ์ €1,191.63
ผลตอบแทน + 19.16339%
กำไร / ขาดทุน + €191.63
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.8228142
ปานกลาง
บาลานซ์ €994.34
ผลตอบแทน - 0.56577%
กำไร / ขาดทุน - €5.66
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.6193555
เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้าม
บาลานซ์ €808.67
ผลตอบแทน - 19.13274%
กำไร / ขาดทุน - €191.33
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.4278818
เน้น
บาลานซ์ €606.11
ผลตอบแทน - 39.38901%
กำไร / ขาดทุน - €393.89
ราคาเปิด 20.62519
ราคาปิด 20.2189871
ผลลัพธ์จากสถานการณ์ด้านบนนี้ได้ถูกคำนวณโดยใช้วิธีการจาก ESMA

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก Trading Point of Financial Instruments Ltd ไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้?

เงินของลูกค้าทุกท่านที่อยู่กับบริษัทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหากจากเงินทุนของบริษัท และอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเครดิตที่มีชื่อเสียงในยุโรป ในแต่ละวันบริษัทจะทำการตรวจสอบยอดเงินภายในและภายนอกตามข้อบังคับของ CySEC และกฎของ MiFID II เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพออยู่ในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมเงินทุนทั้งหมดของลูกค้า

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินออกมาได้ ลูกค้าสามารถติดต่อกองทุนเงินชดเชยสำหรับนักลงทุน ("ICF") ซึ่ง ICF เป็นกองทุนตามกฎหมายของไซปรัสแหล่งสุดท้ายสำหรับลูกค้าของ Cyprus Investment Firms ("CIFs") นั่นหมายความว่า ICF สามารถจ่ายเงินชดเชยได้สูงสุด €20,000 ต่อลูกค้าหนึ่งท่านที่ตรงหลักเกณฑ์ ซึ่งเงินชดเชยจริงที่ถูกจ่ายออกมาจาก ICF จะขึ้นอยู่กับการเคลมของท่าน ICF เป็นองค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาภายใต้ Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 ซึ่งบริษัทได้เป็นสมาชิก และได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย CySEC (ใบอนุญาตเลขที่: 120/10)

ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง?

ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงประเภทของหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว
ค่าใช้จ่ายในการออก ค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 7 USD สำหรับการทำธุรกรรม 100,000 USD
ค่าใช้จ่ายในการเข้า สเปรด ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขายเรียกว่าสเปรด ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณเปิดและปิดการซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับสเปรดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
  ค่าใช้จ่ายการถือครองรายวัน (สวอป) ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากบัญชีของคุณสำหรับในแต่ละคืนที่คุณถือโพซิชั่น นั่นหมายความว่ายิ่งคุณถือโพซิชั่นนานเท่าใด คุณยิ่งจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสว๊อปได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ฉันควรถือครองนานเท่าใด และฉันสามารถนำเงินออกมาก่อนได้หรือไม่?

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFD มีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่เป็นประจำ ลูกค้าสามารถเปิด/ปิดโพซิชั่นได้ทุกเวลาที่ลูกค้าเชื่อว่าเหมาะสม ซึ่งจะต้องอยู่ในช่วงที่ตลาดยังคงเปิดอยู่ บริษัทไม่มีคำแนะนำสำหรับระยะเวลาการถือครองโพซิชั่น ไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นซื้อหรือขายก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกที่จะตั้ง ‘Stop Loss’ หรือ ‘Take Profit’ สำหรับโพซิชั่นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวในระดับที่มีนัยสำคัญได้

ลูกค้าสามารถถอนเงินออกมาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ถ้าหากไม่มีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ภายในบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ายังคงมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ ลูกค้าสามารถถอนเงินส่วนที่เหลือจากมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะระบุเป็น ‘ฟรีมาร์จิ้น’ คำขอถอนเงินทั้งหมดสามารถถูกสร้างได้จากส่วนของ ‘พื้นที่สำหรับสมาชิก’ บนเว็บไซต์ของบริษัท

ฉันสามารถส่งคำร้องเรียนได้อย่างไร?

 • ขั้นตอนสำหรับการส่งคำร้องเรียน: ลูกค้าที่ต้องการส่งคำร้องเรียนจะต้องใช้รูปแบบของแบบฟอร์มส่งคำร้องเรียน และส่งแบบฟอร์มนี้ไปที่อีเมลด้านล่างนี้พร้อมกับข้อมูลประกอบ
 • ที่อยู่อีเมล: complaints@xm.com

ท่านสามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องเรียนได้ที่ "พื้นที่สำหรับสมาชิก" บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

มีข้อบังคับทางกฎหมายที่บริษัทจะต้องมีเอกสารและนโยบายดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้า:

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา