การถอนเงิน

บัตรเครดิต/เดบิต

ตัวเลือก สกุลเงินพื้นฐานบัญชี XM ค่าธรรมเนียม จำนวนการถอนขั้นต่ำ เวลา การถอนเงิน
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น เงินเข้าภายใน 24 ชั่วโมง
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
EUR, USD, CHF, AUD, GBP, JPY, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 20 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง*
*การถอนเงินโดยวิธี บัตรเครดิต/เดบิต จะได้รับการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงของช่วงวันทำการปกติหลังจากที่เราได้รับคำร้องขอถอนเงินจากท่าน อย่างไรก็ตามเงินที่ได้ถูกถอนออกมานี้จะถูกเพิ่มไปยังบัญชีธนาคารของท่านภายใน 2-5 วันทำการ

การจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์

ตัวเลือก สกุลเงินพื้นฐานบัญชี XM ค่าธรรมเนียม จำนวนการถอนขั้นต่ำ เวลา การถอนเงิน
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
USD, RUB จ่ายโดย XM ขั้นต่ำ 5 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ตัวเลือก สกุลเงินพื้นฐานบัญชี XM ค่าธรรมเนียม จำนวนการถอนขั้นต่ำ เวลา การถอนเงิน
USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, RUB, PLN, HUF, SGD, ZAR จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฝั่งของ XM USD 200 2-5 วันทำการ*
*การถอนเงินโดยวิธี การโอนเงินผ่านทางธนาคาร จะได้รับการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงของช่วงวันทำการปกติหลังจากที่เราได้รับคำร้องขอถอนเงินจากท่าน อย่างไรก็ตามเงินที่ได้ถูกถอนออกมานี้จะถูกเพิ่มไปยังบัญชีธนาคารของท่านภายใน 2-5 วันทำการ

วิธีการถอนเงิน

Withdrawal Priority Procedure

การถอนเงินนั้นสงวนให้สำหรับลูกค้าผู้ที่อัพโหลดเอกสารต่างๆ ครบถ้วนและบัญชีซื้อขายได้รับการตรวจสอบแล้วเท่านั้น ลูกค้าล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิกของ XM เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารประกอบ (ยืนยันตัวบุคคลและยืนยันที่อยู่) และเมื่อบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้รับการตรวจสอบแล้วจะสามารถทำการถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายได้

  • 1. ล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิกและคลิกที่ปุ่มการถอนเงิน

  • 2. เลือกตัวเลือกของวิธีการถอนเงินตามที่ท่านต้องการ

  • 3. ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการถอนและทำการส่งคำร้องขอ

  • 4. จำนวนที่ร้องขอจะถูกหักออกจากบัญชีซื้อขายของท่าน โดยอัตโนมัติ

เพื่อเป็นการป้องกันทุกฝ่ายจากการถูกฉ้อโกงและเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการฟอกเงิน และ/หรือการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้าย XM จะดำเนินการถอนเงิน/คืนเงินกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินตามขั้นตอนลำดับการถอนเงินด้านล่างนี้:

  1. การถอนเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิต เมื่อมีการส่งคำร้องขอถอนเงินไม่ว่าจะเลือกวิธีการถอนเงินแบบใดก็ตาม จะได้รับการดำเนินการผ่านช่องทางนี้จนกว่าจะมียอดรวมเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ทำการฝากด้วยวิธีการนี้
  2. การถอนเงินโดย E-wallet การคืนเงิน/ถอนเงินผ่าน E-wallet จะดำเนินการได้เมื่อท่านได้รับเงินคืนผ่านบัตรเครดิต/เดบิตแล้ว
  3. วิธีอื่นๆ วิธีอื่นๆ เช่นการถอนเงินผ่านทางธนาคารจะถูกใช้เมื่อได้ทำการฝากเงินคืนให้กับวิธีทั้งสองข้างบนเรียบร้อยแล้ว

คำขอถอนเงินจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงทำการ อย่างไรก็ตามคำขอถอนเงินจะแสดงในบัญชีซื้อขายของลูกค้าในทันทีว่า การถอนเงินอยู่ระหว่างดำเนินการ ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีการถอนเงินที่ไม่ถูกต้อง คำร้องขอของลูกค้าจะดำเนินการตาม Withdrawal Priority Procedure ที่อธิบายไว้ด้านบน ทั้งนี้ คำร้องขอถอนเงินของลูกค้าทุกท่านจะดำเนินการตามสกุลเงินที่ทำการฝากเงินในตอนแรก หากสกุลเงินที่ทำการฝากแตกต่างจากสกุลเงินที่ทำการโอน XM จะแปลงให้เป็นสกุลเงินที่ทำการโอนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่แจ้งไว้