ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงปี 2020

ถูกโพสบน 5 มีนาคม 2020 เวลา 10:36 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากจะมีการปรับเวลาตามฤดูกาลของเวลาออมแสง ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลากหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึง 27 มีนาคม และเวลาการซื้อขายปกติจะดำเนินต่อไปหลังจากนั้น

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 08/03 09-12/03 13/03 15/03 16-19/03
ฟอเร็กซ์ เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ
Gold/Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 ปิด 00:05-22:55
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 15:40-21:55
ตราสาร 20/03 22/03 23/03-26/03 27/03 30/03
ฟอเร็กซ์ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Gold/Silver ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
ตราสาร วันจันทร์ วันอังคาร-พฤหัสบดี วันศุกร์ ช่วงเวลา
COCOA-MAY20 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
COFFE-MAY20 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
CORN-MAY20 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
SBEAN-MAR20 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
WHEAT-MAY20 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
COTTO-MAY20 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
HGCOP-MAY20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
SUGAR-MAY20 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US100-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US30-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US500-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
USDX-
MAR20-JUN20
02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
JP225-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
PALL-JUN20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
PLAT-
APR20-JUL20
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
NGAS-
APR20-MAY20
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
OIL-
APR20-MAY20
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
OILMn-
APR20-MAY20
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
BRENT-
MAY20-JUN20
02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:50 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
GSOIL-APR20 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:50 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:10
ตั้งแต่ 6 เมษายน เป็นต้นไป
SINGCash 03:35-12:05
12:45-23:40
03:35-12:05
12:45-23:40
03:35-12:05
12:45-23:10
ตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป
SING-
MAR20-APR20
03:35-12:05
12:45-23:40
03:35-12:05
12:45-23:40
03:35-12:05
12:45-23:10
ตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
ตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป
CHI50Cash 04:05-11:25
12:05-23:40
04:05-11:25
12:05-23:40
04:05-11:25
12:05-23:10
ตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป
CHI50-
MAR20-APR20
04:05-11:25
12:05-23:40
04:05-11:25
12:05-23:40
04:05-11:25
12:05-23:10
ตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
UK100-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
GER30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
GER30-
MAR20-JUN20
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 9 ถึง 27 มีนาคม
หุ้นออสเตรเลีย 02:05-08:00 02:05-08:00 02:05-08:00 ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน
หุ้นออสเตรเลีย 03:05-09:00 03:05-09:00 03:05-09:00 ตั้งแต่ 6 เมษายน เป็นต้นไป

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงทั้งหมดคือเวลาเซิฟเวอร์