ประกาศสำคัญ – เวลาออมแสงสำหรับปี 2021

ถูกโพสบน 11 มีนาคม 2021 เวลา 10:02 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากจะมีการปรับเวลาออมแสงตามฤดูกาล ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 14 ถึง 26 มีนาคม และเวลาการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงวันดังกล่าว

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 14/03 15-18/03 19/03
ฟอเร็กซ์ เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50
Gold/Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55
ตราสาร 21/03 22-25/03 26/03 29/03
ฟอเร็กซ์ เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Gold/Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
ตราสาร จันทร์ อังคาร-พฤหัสบดี ศุกร์ ช่วงเวลา
COCOA-MAY21 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
COFFE-MAY21 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
CORN-MAY21 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
SBEAN-MAY21 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
WHEAT-MAY21 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
COTTO-MAY21 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
HGCOP-MAY21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
SUGAR-MAY21 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US100-
MAR21-JUN21
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US30-
MAR21-JUN21
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US500-
MAR21-JUN21
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
USDX-JUN21 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
JP225-JUN21 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
PALL-JUN21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
PLAT-
APR21-JUL21
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
NGAS-
APR21-MAY21
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
OIL-
APR21-MAY21
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
OILMn-
APR21-MAY21
00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
BRENT-
MAY21-JUN21
02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:50 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
GSOIL-APR21 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:50 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:10
ตั้งแต่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:10
ตั้งแต่ 5 เมษายนเป็นต้นไป
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55
ตั้งแต่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
UK100-
MAR21-JUN21
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
GER30Cash 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
GER30-
MAR21-JUN21
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
EU50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
EU50-
MAR21-JUN21
เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
FRA40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
FRA40-
MAR21-APR21
เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
SWI20Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
SWI20-
MAR21-JUN21
เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม
NETH25Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:10 ตั้งแต่ 15 ถึง 26 มีนาคม

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดคือเวลาเซิฟเวอร์