การแจ้งเตือนที่สำคัญ การปรับเวลาออมแสงประจำปี 2023

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2023 เวลา 12:29 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 3 เมษายน อันเป็นผลมาจากการปรับเวลาออมแสง (Daylight Savings Time) ตามฤดูกาล โดยเวลาทำการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหลังจากช่วงวันดังกล่าวเป็นต้นไป

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 12/03 13-16/03 17/03 19/03
ฟอเร็กซ์ เปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 23:05 น. ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. เปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 23:05 น.
ทองคำ/เงิน ปิดทำการซื้อขาย 00:05-22:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ปิดทำการซื้อขาย
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55
ตราสาร 20-23/03 24/03 27/03
ฟอเร็กซ์ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ซื้อขายปกติ
ทองคำ/เงิน 00:05-22:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:50 น. ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 ซื้อขายปกติ
ตราสาร จันทร์ อังคาร – พฤหัสบดี ศุกร์ ระยะเวลา
COCOA-MAY23 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
COFFE-MAY23 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
CORN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SBEAN-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
WHEAT-MAY23 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
COTTO-MAY23 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
HGCOP-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SUGAR-MAY23 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
USDX-MAR23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
USDX-JUN23 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
JP225-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
JP225Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PALL-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PLAT-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
PLAT-JUL23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NGAS-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NGAS-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OIL-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OIL-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OILMn-APR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
OILMn-MAY23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
BRENT-MAY23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GSOIL-APR23 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:45
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:45
ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:45
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป
UK100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
UK100-MAR23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
UK100-JUN23 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40Cash 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40-MAR23 00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
00:05-01:55
02:20-22:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
GER40-JUN23 00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-22:55
00:05-02:00
02:15-21:55
ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50-MAR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
EU50-JUN23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:45 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40-MAR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
FRA40-APR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SWI20Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SWI20-MAR23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
SWI20-JUN23 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม
NETH25Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 มีนาคม

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์