ประกาศสำคัญ – การสิ้นสุดเวลาออมแสงสำหรับปี 2019

ถูกโพสบน 21 ตุลาคม 2019 เวลา 8:51 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดของเวลาออมแสงที่ยุโรปในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 และที่สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2019 และช่วงเวลาการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติสำหรับตราสารบางตัวหลังจากช่วงวันดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 27/10 28/10 – 31/10 01/11 04/11
ฟอเร็กซ์ เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 23:05 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
USDRUB 08:05-16:55 08:05-16:55 เวลาปกติ
EURRUB 08:05-16:55 08:05-16:55 เวลาปกติ
Gold 00:05-22:55 00:05-22:50 เวลาปกติ
Silver 00:05-22:55 00:05-22:50 เวลาปกติ
PLAT-JAN20 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
PALL-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
COCOA-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:25 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:25 เวลาปกติ
SUGAR-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 18:55 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 18:55 เวลาปกติ
COFFE-DEC19 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:25 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:25 เวลาปกติ
WHEAT-DEC19 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
เวลาปกติ
CORN-DEC19 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
เวลาปกติ
SBEAN-NOV19-JAN20 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
เวลาปกติ
COTTO-DEC19 03:05-20:15 03:05-20:15 เวลาปกติ
HGCOP-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
NGAS-NOV19-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
OIL-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
OILMn-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 เวลาปกติ
GSOIL-NOV19 เปิดเร็วขึ้นที่เวลา 02:05 02:05-22:10 เวลาปกติ
BRENT-DEC19-JAN20 02:05-23:55 02:05-22:10 เวลาปกติ
CHI50Cash 03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:10
ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
CHI50-OCT19-NOV19 03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:10
ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
HK50Cash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
JP225-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
SINGCash 02:35-11:05
11:45-22:40
02:35-11:05
11:45-22:10
ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
SING-OCT19-NOV19 02:35-11:05
11:45-22:40
02:35-11:05
11:45-22:10
ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
US100-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
US30-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
US500-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
USDX-DEC19 02:05-22:55 02:05-22:10 เวลาปกติ
GER30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
GER30-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
UK100-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 เวลาปกติ
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10
ใช้เวลาปิดที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 22:55 ต่อไป และวันศุกร์ปิดที่เวลา 22:10
หุ้นออสเตรเลีย 01:10-06:55 01:10-06:55 ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2