ประกาศสำคัญ – การสิ้นสุดเวลาออมแสงสำหรับปี 2020

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2020 เวลา 9:02 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดของการใช้เวลาออมแสงที่ยุโรปในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 และที่สหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020 ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2020 และจะกลับมาเป็นปกติสำหรับตราสารบางตัวหลังจากช่วงวันดังกล่าว

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด่านล่างนี้:

ตราสาร 25/10 26/10 – 29/10 30/10 02/11
Forex เปิดที่เวลา 23:05 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Gold ปิด 00:05-22:55 ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
Silver ปิด 00:05-22:55 ปิดที่เวลา 22:50 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นบราซิล 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา 15:40-21:55 15:40-21:55 เวลาปกติ
หุ้นออสเตรเลีย 01:10-06:55 01:10-06:55 ใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงต่อไป
ตราสาร จันทร์ อังคาร-พฤหัสบดี ศุกร์ ช่วงเวลา
USDRUB 09:05-16:55 09:05-16:55 09:05-16:55 26-30 ตุลาคม
COCOA-DEC20 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 26-30 ตุลาคม
COFFE-DEC20 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 26-30 ตุลาคม
CORN-DEC20 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
26-30 ตุลาคม
SBEAN-NOV20 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
26-30 ตุลาคม
SBEAN-JAN21 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
26-30 ตุลาคม
WHEAT-DEC20 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
26-30 ตุลาคม
COTTO-DEC20 03:05-20:15 03:05-20:15 03:05-20:15 26-30 ตุลาคม
HGCOP-DEC20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
SUGAR-MAR21 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 26-30 ตุลาคม
US100-DEC20 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
US30-DEC20 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
US500-DEC20 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
USDX-DEC20 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 26-30 ตุลาคม
JP225-DEC20 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
PALL-DEC20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
PLAT-JAN21 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
NGAS-NOV20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
NGAS-DEC20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
OIL-DEC20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
OILMn-DEC20 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
BRENT-DEC20 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 26-30 ตุลาคม
BRENT-JAN21 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 26-30 ตุลาคม
GSOIL-NOV20 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 26-30 ตุลาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10

26-30 ตุลาคม
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:10

ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
SINGCash 02:35-11:15
11:55-22:40
02:35-11:15
11:55-22:40
02:35-11:15
12:55-22:10
26-30 ตุลาคม
HK50Cash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
26-30 ตุลาคม
CHI50Cash 03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:10
26-30 ตุลาคม
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
UK100-DEC20 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 26-30 ตุลาคม
GER30Cash 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
26-30 ตุลาคม
GER30-DEC20 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55
00:05-02:00
02:15-22:10
26-30 ตุลาคม
EU50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
EU50-DEC20 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
FRA40Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
FRA40-NOV20 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
SWI20Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
SWI20-DEC20 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม
NETH25Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:10 26-30 ตุลาคม

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2