ประกาศสำคัญ: วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม

ถูกโพสบน 16 มกราคม 2020 เวลา 8:53 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์, วันชาติออสเตรเลีย, เทศกาลตรุษจีน และวันปีใหม่ฮ่องกงตรงกับช่วงเดือนมกราคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 28 มกราคม 2020

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 20/01 21/01
COFFE-MAR20 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR20 ปิด เวลาปกติ
COTTO-MAR20 ปิด เวลาปกติ
COCOA-MAR20 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAR20 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-MAR20 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAR20 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-FEB20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-MAR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-APR20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 24/01 27-28/01
HK50Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 05:55 ปิด
ตราสาร 27/01 28/01
AUS200Cash เปิดที่เวลา 08:15 เวลาปกติ
หุ้นออสเตรเลีย ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2