ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนมกราคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2022 เวลา 13:38 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนมกราคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2022

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 05/01 06/01 07/01
หุ้นสวีเดน ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 13:50 ปิด เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 17/01 18/01
COFFE-MAR22 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR22 ปิด เวลาปกติ
COTTO-MAR22 ปิด เวลาปกติ
COCOA-MAR22 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-MAR22 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-MAR22 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAR22 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-FEB22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-FEB22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-FEB22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GER40Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER40-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-MAR22 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 26/01 27/01
AUS200Cash เปิดที่เวลา 08:15 เวลาปกติ
ตราสาร 31/01 01/02
HK50Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 05:55 เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2