ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 9:20 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันในช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2019

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/07 02/07
HK50Cash ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 03/07 04/07 05/07
COFFE-SEP19 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
CORN-SEP19 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เปิดที่เวลา 16:35
COTTO-DEC19 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
COCOA-SEP19 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
SBEAN-AUG19 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เปิดที่เวลา 16:35
WHEAT-SEP19 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เปิดที่เวลา 16:35
SUGAR-OCT19 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
HGCOP-SEP19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT-SEP19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
OIL-AUG19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-AUG19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-AUG19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GSOIL-JUL19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิดที่เวลา 19:55 ปิด เวลาปกติ
GER30-SEP19 ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-SEP19 ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100-SEP19 ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
USDX-SEP19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-SEP19 ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-SEP19 ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-SEP19 ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 20:10 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
Gold เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
Silver เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-SEP19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-OCT19 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดนี้เป็น GMT +3