ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

ถูกโพสบน 29 มิถุนายน 2020 เวลา 10:15 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 1 ถึง 6 กรกฎาคม 2020

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/07 02/07
HK50Cash ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 02/07 03/07 06/07
COFFE-SEP20 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
CORN-SEP20 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เวลาปกติ
COTTO-DEC20 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
COCOA-SEP20 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
SBEAN-AUG20 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-SEP20 ปิดที่เวลา 20:00 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-OCT20 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
HGCOP-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
OIL-AUG20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-AUG20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-AUG20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GSOIL-JUL20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
GSOIL-AUG20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
GER30-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
USDX-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-SEP20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-OCT20 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3