ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกรกฎาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 12:49 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2022

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/07 04/07 05/07 06/07
HK50Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
COFFE-SEP22 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
CORN-SEP22 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
COTTO-DEC22 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
COCOA-SEP22 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SBEAN-AUG22 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
SUGAR-OCT22 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
WHEAT-SEP22 เวลาปกติ ปิด เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ
HGCOP-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
OIL-AUG22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
OILMn-AUG22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
NGAS-AUG22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
GSOIL-JUL22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
BRENT-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
USDX-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US500-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US100-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
US30-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GER40Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GER40-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ เวลาปกติ
GOLD เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
PALL-SEP22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
PLAT-OCT22 เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
SILVER เวลาปกติ ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นบราซิล เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3