การแจ้งเตือนสำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนมิถุนายน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2023 เวลา 8:00 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ. 2023 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนมิถุนายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 05/06 06/06 07/06
หุ้นกรีก ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นสวีเดน ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 12/06 13/06
AUS200Cash เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 10:15 น. ซื้อขายปกติ
ตราสาร 16/06 19/06 20/06
SA40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
COFFE-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
CORN-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COTTO-DEC23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COCOA-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SBEAN-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SUGAR-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
WHEAT-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
HGCOP-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
GSOIL-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
BRENTCash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
BRENT-AUG23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
NGASCash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
NGAS-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OILCash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OIL-AUG23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OILMn-AUG23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
JP225Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
JP225-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40Cash ซื้อขายปกติ 03:20 – 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40-SEP23 ซื้อขายปกติ 03:20 – 22:55 น. ซื้อขายปกติ
US2000Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30Cash ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
VIX-JUN23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. ซื้อขายปกติ
VIX-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. ซื้อขายปกติ
GOLD ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
XAUEUR ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
SILVER ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PLAT-JUL23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PALL-SEP23 ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 22/06 23/06 26/06
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นฟินแลนด์ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นสวีเดน ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3