การแจ้งเตือนสำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนมิถุนายน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2024 เวลา 8:21 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 6 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 จะได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนมิถุนายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้

ตราสาร 06/06 07/06
หุ้นสวีเดน ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 10/06 11/06
AUS200Cash เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 10:15 น. ซื้อขายปกติ
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ChinaHCash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 17/06 18/06 19/06 20/06
SA40Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
COFFE-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
CORN-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COTTO-DEC24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
COCOA-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SBEAN-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
SUGAR-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
WHEAT-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
HGCOP-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
GSOIL-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
BRENTCash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
BRENT-AUG24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. ซื้อขายปกติ
NGASCash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
NGAS-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OILCash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OIL-AUG24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
OILMn-AUG24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
JP225Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
JP225-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
UK100-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
EU50Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
EU50-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
EU50-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
GER40-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. ซื้อขายปกติ
US2000Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US500-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US100-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30Cash ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
US30-JUN24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. ซื้อขายปกติ
VIX-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. ซื้อขายปกติ
ElectricVehicles ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
FAANGs_10 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
Blockchain&NFT ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ChinaInternet ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
AI_INDX ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
GOLD ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
XAUEUR ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
SILVER ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PLAT-JUL24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
PALL-SEP24 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
BTGUSD ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. ซื้อขายปกติ
หุ้นอเมริกา ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 21/06 24/06 25/06
หุ้นฟินแลนด์ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นสวีเดน ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
หุ้นกรีก ซื้อขายปกติ ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3