ทีมบริหาร

Constantinos Cleanthous – ผู้ก่อตั้ง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - XM Group

Constantinos Cleanthous เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ XM Group โดย Constantinos เป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด เขามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางด้านการเงิน โดยเฉพาะการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การทำ IPO และการควบรวมกิจการ

Constantinos สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจจาก London School of Economics และปริญญาโทด้านการขนส่งทางเรือ การค้าและการเงิจาก City Business School อีกทั้งเขายังได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถตาม MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

ก่อนการก่อตั้ง XM เขาได้สั่งสมประสบการณ์ในตลาดการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนและภายในเซ็กเตอร์การควบรวมกิจการ ด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับองค์กร เป็นเทรดเดอร์ในระดับอินเตอร์แบงค์และเป็นผู้จัดการกองทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตลาดอิควิตี้ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับสถาบันการเงินหลายแห่งในกรีซ ยูเครน และสหราชอาณาจักร

Ilias Mavrommatis – ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ - XM Group

Ilias Mavrommatis เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลทางด้านการเงินของ XM และยังเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบัญชีและแผนกแบ็คออฟฟิศของบริษัทในกลุ่ม เขามีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายส่วนทั้งในภาคการเงินและการขนส่งสินค้าเป็นระยะเวลามากกว่า 16 ปี

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจและปริญญาโทด้านการขนส่ง การค้า และการเงินจาก City Business School

ก่อนที่จะมาร่วมก่อตั้ง XM Ilias ได้ทำงานในส่วนของการให้บริการทางด้านการเงินด้วยการเป็นเทรดเดอร์ในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ พันธบัตร และฟิวเจอร์ส อีกทั้งในภาคการขนส่งทางเรือและการบริหารจัดการเรือเขายังเป็นผู้จัดการหลักของ Schulte Group

Dr. Andreas Loizides – ผู้อำนวยการสารสนเทศ – XM Group

Andreas Loizides เป็นผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีและระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ XM เพื่อทำให้ระบบมีความเสถียรและมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ เขาได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนและการทำงานที่มีมากว่า 15 ปี รวมถึงความสามารถที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ล่าสุดมาใช้ในการทำงาน

เขาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก University College London นอกจากนี้เขายังจบปริญญาเอกในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ในช่วงระหว่างปี 1999-2004 เขาได้ทำงานเป็นนักพัฒนาโปรแกรมอิสระและเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ประเทศอังกฤษและยังได้เป็นอาจารย์พิเศษที่ University of Westminster ระหว่างปี 2000-2003

ก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับ XM เขาได้เป็นอาจารย์สอนในภาควิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Andreas ยังมีส่วนสำคัญในโปรเจ็คการวิจัยต่าง ๆ และเป็นผู้รีวิวในงานประชุมสัมมนาและเอกสารวิจัยต่าง ๆ

Tasos Papanastasiou – ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – XM Group

Tasos Papanastasiou เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยรวมของพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัท ความเชี่ยวชาญของเขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานทางด้านการตลาดในระดับโลกและกับพันธมิตรองค์กรของ XM โดย Tasos มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการต่อตั้งธุรกิจในเซ็กเตอร์ผู้ผลิตเกมส์ออนไลน์มามากกว่า 15 ปี

Tasos สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการทหารจาก Hellenic Military Academy นอกจากนี้เขายังมีใบปริญญาทางด้านกฎหมาย LL.B (Hons.) และปริญญาโททางด้านการโฆษณาและการโน้มน้าวจาก University of Kent, Canterbury

เขาได้เป็นสมาชิกของ Cyprus Bar Association มาตั้งแต่ปี 2000 นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านธุรกิจและการเงินซึ่งความสามารถเหล่านี้มาจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาหลายปี

Chris Anthony Zacharia – ผู้อำนวยการด้านการตลาด – XM Group

Chris Anthony Zacharia เป็นผู้ควบคุมดูแลทีมงานการตลาดทั่วโลกของ XM โดยเป็นผู้บริหารจัดการการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและการทำการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ควบคุมดูแลการตลาดในระดับโลกของ XM และกลยุทธ์การเติบโตและการพัฒนาแบรนด์ รูปแบบของเว็บไซต์ รวมถึงการวางแผน UX และ UI

ด้วยการที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีในภาคธุรกิจออนไลน์ เขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ออกแบบ UI และ UX ชั้นนำในยุโรป

Chris สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจจาก ACG

ก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับ XM เขาได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์และ SEO ในกลุ่มผู้ผลิตเกมส์ออนไลน์

Michalis Florentiadis – หัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุน – XM Group

Michalis Florentiadis เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและการลงทุนของ XM มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะมีผลต่อตลาดในระดับโลกในแต่ละวัน

แผนกของเขาเป็นผู้จัดเตรียมและเผยแพร่บทวิเคราะห์ซึ่งจะถูกนำมาใช้ภายใน XM และมีการเผยแพร่ไปบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินต่าง ๆ Michalis มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปีและได้เคยทำงานเป็นหัวหน้าของฝ่ายวิจัยและการลงทุนของธนาคาร Hellenic Bank

เขาสำเร็จการศึกษาจาก London School of Economics (LSE) ด้วยปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ เขายังได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในด้านคณิตศาตร์สำหรับการค้าและการเงินจาก City University Business School

Michalis เป็น Chartered Financial Analyst Charterholder และเป็นสมาชิกในสมาคม CFA นอกจากนี้ผลงานของเขายังได้ถูกล่าวถึงใน Financial Times, Reuters และ Bloomberg อยู่เป็นประจำ

Pambos Panayiotou – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – XM UK

Pambos Panayiotou เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ XM UK และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับสาขา UK ก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับ XM เขาได้เคยทำงานเกี่ยวกับวาณิชธนกิจ การแนะนำด้านการลงทุน และการบริหารจัดการความมั่งคั่ง

เขาสำเร็จการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science ด้วยปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและปริญญาโททางด้านการเงินและเศรษศาสตร์ เขาได้เคยทำงานเป็นผู้บริหารวาณิชธนกิจอยู่ที่ CISCO เคยเป็นหัวหน้าแผนกบริหารจัดการความมั่งคั่งขององค์กรที่ BOC และเคยเป็นรองประธานของ Barclays ก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับ XM

Pambos เป็น Chartered Financial Analyst และเป็นสมาชิกของสมาคม CFA

Peter McGuire – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – XM Australia

Peter McGuire เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ XM Australia และเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานบริษัทที่มีใบอนุญาต Australian Financial Services เขามีประสบการณ์ในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางด้านการเงินและตลาดอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 20 ปี Peter ยังได้เป็นตัวแทนของ XM ในการให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อชั้นนำต่าง ๆ ของโลก เช่น Bloomberg, CNBC และ Sky TV อยู่เป็นประจำโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์จากเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นที่ที่เขาอาศัยอยู่

Peter สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจจาก University of Technology Sydney นอกจากนี้เขายังได้รับใบประกาศนียบัตรทางด้านการค้าและการจัดการความเสี่ยงจาก University of New South Wales อีกทั้งยังได้สำเร็จหลักสูตรโปรแกรมการบริหารจัดการชั้นสูงจาก Wharton School of Business, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

Peter เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดคำพูดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางด้านการเงินผ่านสื่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ฟังที่เมืองมะนิลา ซิดนีย์ สิงคโปร์ โตเกียว มุมไบ เบอร์ลิน นิวยอร์ก ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง

นโยบายคุกกี้: XM.COM มีการใช้คุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านที่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้