ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม 2018

ถูกโพสบน 26 เมษายน 2018 เวลา 7:41 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันแรงงาน, วันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญ, วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม, และวันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ในเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายตราสารต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 พฤษภาคม 2018 และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงวันดังกล่าว

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/05 03/05 07/05 09/05 10/05
COFFE-JUL18 เวลาปกติ เวลาปกติ เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ เวลาปกติ
COCOA-JUL18 เวลาปกติ เวลาปกติ เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ เวลาปกติ
SUGAR-JUL18 เวลาปกติ เวลาปกติ เปิดที่เวลา 16:35 เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นออสเตรีย ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
หุ้นเบลเยียม ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
หุ้นฝรั่งเศส ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นอิตาลี ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นเนเธอร์แลนด์ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
หุ้นโปรตุเกส ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสเปน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดที่เวลา 13:55 ปิด
หุ้นสวิสเซอร์แลนด์ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
หุ้นสหราชอาณาจักร เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐอเมริกา เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
EU50Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
EU50-JUN18 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
FRA40Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
FRA40-MAY18 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
GER30Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
GER30-JUN18 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
GER20Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
HK50Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
IT40Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
NETH25Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
POL20Cash ปิด ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
SPAIN35Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
SWI20Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
SWI20-JUN18 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
UK100Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100-JUN18 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3