ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

ถูกโพสบน 27 เมษายน 2021 เวลา 10:08 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 31 พฤษภาคม 2021

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 03/05 04/05 05/05
UK100Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100-JUN21 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 12/05 13/05 14/05
SWI20Cash เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN21 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 13:55 ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิส เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 17/05 18/05 19/05 20/05
หุ้นนอร์เวย์ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
HK50Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 24/05 25/05
SWI20Cash ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN21 ปิด เวลาปกติ
หุ้นออสเตรีย ปิด เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิส ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 31/05 01/06
COFFE-JUL21 ปิด เวลาปกติ
CORN-JUL21 ปิด เวลาปกติ
COTTO-JUL21 ปิด เวลาปกติ
COCOA-JUL21 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-JUL21 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-JUL21 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-JUL21 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-JUL21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
NGAS-JUL21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GSOIL-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
OIL-JUL21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-JUL21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT-AUG21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิด เวลาปกติ
UK100-JUN21 ปิด เวลาปกติ
USDX-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-JUN21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-SEP21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-JUL21 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3