ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม

ถูกโพสเมื่อ 29 เมษายน 2022 เวลา 12:39 pm GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 2 ถึง 30 พฤษภาคม 2022

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 02/05 03/05 09/05 10/05
HK50Cash ปิด เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
UK100Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100-JUN22 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นสหราชอาณาจักร ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
ตราสาร 17/05 18/05
หุ้นนอร์เวย์ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 25/05 26/05 27/05
SWI20Cash เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN22 เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน ปิดที่เวลา 13:50 ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิส เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 30/05 31/05
COFFE-JUL22 ปิด เวลาปกติ
CORN-JUL22 ปิด เวลาปกติ
COTTO-JUL22 ปิด เวลาปกติ
COCOA-JUL22 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-JUL22 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-JUL22 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-JUL22 ปิด เวลาปกติ
HGCOP-JUL22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
NGAS-JUL22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
GSOIL-JUN22 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
OIL-JUL22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
OILMn-JUL22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
BRENT-AUG22 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225-JUN22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
USDX-JUN22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-JUN22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-JUN22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-JUN22 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
PLAT-JUL22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
PALL-SEP22 ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 21:25 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3