ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนเมษายน

ถูกโพสบน 2 เมษายน 2020 เวลา 9:11 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากวันอีสเตอร์ของคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ และวันประสูติของประพุทธเจ้าตรงกับช่วงเดือนเมษายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 30 เมษายน 2020

โปรดตรวจสอบที่ตารางด้านล่างนี้เพื่อดูตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขาย:

ตราสาร 08/04 09/04
หุ้นนอร์เวย์ ปิดที่เวลา 13:55 ปิด
หุ้นสวีเดน เวลาปกติ ปิดที่เวลา 13:55
AUS200Cash เวลาปกติ ปิดที่เวลา 16:55
ตราสาร 10/04 13/04 14/04
COFFE-MAY20-JUL20 ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
COCOA-MAY20-JUL20 ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
CORN-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
COTTO-MAY20-JUL20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SBEAN-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SUGAR-MAY20 ปิด เปิดที่เวลา 14:35 เวลาปกติ
WHEAT-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
BRENT-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OIL-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
OILMn-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GSOIL-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
NGAS-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
HGCOP-MAY20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GOLD ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PALL-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
PLAT-JUL20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
SILVER ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
AUS200Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
EU50-JUN20 ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
FRA40-APR20 ปิด ปิด เวลาปกติ
GER30Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
GER30-JUN20 ปิด ปิด เวลาปกติ
HK50Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
IT40Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
JP225Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
NETH25Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
POL20Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
SPAIN35Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
SWI20-JUN20 ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
UK100-JUN20 ปิด ปิด เวลาปกติ
USDX-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US500Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US500-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US100Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US100-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US30Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
US30-JUN20 ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
GRE20Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นออสเตรเลีย ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นออสเตรีย ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเบลเยียม ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นฟินแลนด์ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นฝรั่งเศส ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นอิตาลี ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นดัตช์ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นนอร์เวย์ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นโปรตุเกส ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสเปน ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวีเดน ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสวิสเซอร์แลนด์ ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหราชอาณาจักร ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นรัสเซีย ปิด ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 17/04 20/04 21/04
GRE20Cash ปิด ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 30/04 01/05
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดคือ GMT+3