ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนพฤศจิกายน

ถูกโพสบน 5 พฤศจิกายน 2020 เวลา 9:08 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 11-27 พฤศจิกายน 2020

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 11/11 12/11
POL20Cash ปิด เวลาปกติ
ตราสาร 26/11 27/11
COFFE-MAR21 ปิด เวลาปกติ
CORN-MAR21 ปิด 16:35-20:00
COTTO-MAR21 ปิด 15:05-20:25
COCOA-MAR210 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-JAN21 ปิด 16:35-20:00
SUGAR-MAR21 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-MAR21 ปิด 16:35-20:00
HGCOP-MAR21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
PALL-MAR21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
PLAT-JAN21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
GOLD ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
SILVER ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
GSOIL-DEC20 ปิดที่เวลา 20:25 ปิดที่เวลา 20:55
NGAS-JAN21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
BRENT-JAN21 ปิดที่เวลา 20:25 ปิดที่เวลา 20:55
BRENT-FEB21 ปิดที่เวลา 20:25 ปิดที่เวลา 20:55
OIL-JAN21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
OILMn-JAN21 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:40
GER30-DEC20 ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55
JP225-DEC20 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
UK100-DEC20 ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 ปิดที่เวลา 22:55
USDX-DEC20 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US30-DEC20 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US100-DEC20 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US500-DEC20 ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 ปิดที่เวลา 20:10
หุ้นสหรัฐ ปิด ปิดที่เวลา 19:55
หุ้นบราซิล ปิด ปิดที่เวลา 19:55
หุ้นแคนาดา ปิด ปิดที่เวลา 19:55

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +2