การแจ้งเตือนที่สำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนพฤศจิกายน

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 เวลา 9:57 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่าง วันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนพฤศจิกายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 04/11 07/11
หุ้นสวีเดน ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 13:50 ซื้อขายปกติ
ตราสาร 24/11 25/11 28/11
COFFE-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
COCOA-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
CORN-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย 16:35-20:00 ซื้อขายปกติ
COTTO-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย 15:05-19:25 ซื้อขายปกติ
SBEAN-JAN23 ปิดทำการซื้อขาย 16:35-20:00 ซื้อขายปกติ
SUGAR-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
WHEAT-MAR23 ปิดทำการซื้อขาย 16:35-20:00 ซื้อขายปกติ
HGCOP-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
OIL-JAN23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
OILMn-JAN23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
NGAS-JAN23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
NGAS-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
GSOIL-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:55 ซื้อขายปกติ
BRENT-JAN23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:55 ซื้อขายปกติ
US30Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
US30-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
US100-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
US100Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
US500-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
US500Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
JP225-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
JP225Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
UK100-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 22:55 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
UK100Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 22:55 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
USDX-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:10 ซื้อขายปกติ
GER40-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 22:55 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GER40Cash ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 22:55 ซื้อขายปกติ ซื้อขายปกติ
GOLD ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
SILVER ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
PALL-DEC22 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
PALL-MAR23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
PLAT-JAN23 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 21:25 ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 20:40 ซื้อขายปกติ
หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นแคนาดา ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ซื้อขายปกติ
หุ้นบราซิล ปิดทำการซื้อขาย ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา 19:55 ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +2