ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

ถูกโพสบน 27 กันยายน 2019 เวลา 11:18 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันในช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2019

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/10 02/10 03/10 04/10 07/10 08/10
HK50Cash ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
GER30-DEC19 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
GER30Cash เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
หุ้นเยอรมัน เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
ตราสาร 28/10 29/10
GRE20Cash ปิด เวลาปกติ
หุ้นกรีซ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3