ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม

ถูกโพสบน 29 กันยายน 2021 เวลา 10:43 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันในช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 28 ตุลาคม 2021

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 01/10 04/10
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 14/10 15/10
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 26/10 27/10
หุ้นออสเตรีย ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 28/10 29/10
หุ้นกรีซ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3