การแจ้งเตือนที่สำคัญ วันหยุดธนาคารประจำเดือนตุลาคม

ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2022 เวลา 8:22 GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 4 – 28 ตุลาคม ค.ศ. 2022 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนตุลาคม

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 04/10 05/10
HK50Cash ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 26/10 27/10
หุ้นออสเตรเลีย ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ
ตราสาร 28/10 31/10
หุ้นกรีก ปิดทำการซื้อขาย ซื้อขายปกติ

โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3