การยื่นมือช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ขาดแคลน – กิจกรรมด้านการกุศลของ XM ที่มะนิลา

ถูกโพสบน 2 ธันวาคม 2019 เวลา 9:05 am GMT. อ่านเพิ่มเติม CSR

การร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรเพื่อการกุศลในระดับสากลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนถือเป็นบทบาทสำคัญในกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของ XM

หลังจากที่ XM ได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลที่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย XM ได้จัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้ขึ้นที่เมืองมะนิลาในเดือนพฤศจิกายน โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิในท้องถิ่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร Virlanie ซึ่งในปัจจุบันได้เป็นที่พักพิงและช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในประเทศฟิลิปปินส์

สมาชิกจากทีมงานของเราซึ่งได้เดินทางไปพบกับผู้ดูแลเด็กๆ ในท้องถิ่นของ Virlanie เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ได้บริจาคอาหาร สิ่งของด้านสุขอนามัย อุปกรณ์ทำความสะอาด และเสื้อผ้าให้กับ Masaya Home เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในท้องถิ่น โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือของเราจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและเด็กๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ เราต้องขอขอบคุณ Virlanie สำหรับการต้อนรับและความพร้อมในการให้ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต

ด้วยการที่มีผู้คนไร้บ้านกว่า 3 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเด็กเร่รอนกว่า 1.5 ล้านคนในฟิลิปปินส์ กิจกรรมเพื่อการกุศลทุกกิจกรรมล้วนมีผลทั้งสิ้น เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ องค์กรเพื่อการกุศลดังเช่น Virlanie ได้ทำงานอย่างหนักทุกวันเพื่อระดมทุนสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัย ด้วยการที่มี XM อยู่เคียงข้างพวกเขา ความพยายามของพวกเขาได้รับการเสริมสร้างให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วในตอนนี้