ประกาศสำคัญ: วันหยุดธนาคารเดือนกันยายน

ถูกโพสบน 29 สิงหาคม 2019 เวลา 11:55 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ลูกค้าของเราได้ทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 2 กันยายน 2019

ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 02/09 03/09
COFFE-DEC19 ปิด เวลาปกติ
CORN-DEC19 ปิด เวลาปกติ
COTTO-DEC19 ปิด เวลาปกติ
GSOIL-SEP19 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
COCOA-DEC19 ปิด เวลาปกติ
NGAS-OCT19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SBEAN-NOV19 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-OCT19 ปิด เวลาปกติ
BRENT-NOV19 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
OIL-OCT19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-OCT19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
WHEAT-DEC19 ปิด เวลาปกติ
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30-SEP19 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225-SEP19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100-SEP19 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
USDX-SEP19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-SEP19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-SEP19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-SEP19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
HGCOP-DEC19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-DEC19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-OCT19 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT+3