ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกันยายน

ถูกโพสบน 3 กันยายน 2020 เวลา 8:07 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนกันยายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 7 กันยายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่ด้านล่างนี้:

ตราสาร 07/09 08/09
GER30-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
USDX-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-SEP20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-DEC20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-OCT20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
HGCOP-DEC20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
COFFE-DEC20 ปิด เวลาปกติ
CORN-DEC20 ปิด เวลาปกติ
COTTO-DEC20 ปิด เวลาปกติ
COCOA-DEC20 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-NOV20 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-OCT20 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-DEC20 ปิด เวลาปกติ
GSOIL-OCT20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
NGAS-OCT20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-OCT20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-OCT20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT-NOV20 ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3