ประกาศสำคัญ – วันหยุดธนาคารเดือนกันยายน

ถูกโพสบน 2 กันยายน 2021 เวลา 7:55 am GMT. อ่านเพิ่มเติม ข่าวสาร

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเดือนกันยายน ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 6 และ 22 กันยายน

โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:

ตราสาร 06/09 07/09
GER30-SEP21 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
GER30Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
JP225-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
JP225Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
UK100-SEP21 ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
UK100Cash ปิดที่เวลา 22:55 เวลาปกติ
USDX-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US30Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US100Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500-SEP21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
US500Cash ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PALL-DEC21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
PLAT-OCT21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
GOLD ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
SILVER ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
HGCOP-DEC21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
COFFE-DEC21 ปิด เวลาปกติ
CORN-DEC21 ปิด เวลาปกติ
COTTO-DEC21 ปิด เวลาปกติ
COCOA-DEC21 ปิด เวลาปกติ
SBEAN-NOV21 ปิด เวลาปกติ
SUGAR-OCT21 ปิด เวลาปกติ
WHEAT-DEC21 ปิด เวลาปกติ
GSOIL-OCT21 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
NGAS-OCT21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OIL-OCT21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
OILMn-OCT21 ปิดที่เวลา 19:55 เวลาปกติ
BRENT-NOV21 ปิดที่เวลา 20:25 เวลาปกติ
หุ้นสหรัฐ ปิด เวลาปกติ
หุ้นบราซิล ปิด เวลาปกติ
หุ้นแคนาดา ปิด เวลาปกติ

ตราสาร 22/09 23/09
HK50Cash ปิด เวลาปกติ

โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3